Collectieve Aangifte Belastingdienst

Lopende Nationale Collectieve

STICHTING BELASTINGDIENST!

 

 

OPROEP AAN ALLE NEDERLANDERS! (Sluitingsdatum 30 maart 2017)

 

Beste Medeburgers,

 

Laten we samen geschiedenis schrijven door een Nationale collectieve aangifte wegens: afpersing, oplichting, stalking, aanzetten tot huisvredebreuk, aanzetten tot ontvreemding van eigendommen, aanzetten tot slavernij en het bewust ontnemen van levensvreugde tegen Stichting Belastingdienst in te dienen. Zodat we de schandalige illegale claim op uw bezittingen - waar alle Nederlanders het slachtoffer van zijn - volledig afstraffen en de verantwoordelijken financieel & gerechtelijk aansprakelijk stellen voor het overtreden van onze mensenrechten & wetten! Volgens Artikel 3.33 Burgerlijk Wetboek dient er een wilsverklaring te zijn om een schuldeis te mogen claimen. Artikel 1.1. van het Burgelijk Wetboek geeft u de vrijheid om geen enkele dienstbaarheid te dulden. Volgens de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (artikel 8 IVBPR en artikel 4 EVRM) is het verboden om mensen onder dwang=slavernij zijn bezittingen te ontnemen. Zonder enige overeenkomst wordt u gedwongen uw bezittingen af te staan, waarmee Stichting Belastingdienst zich schuldig maakt aan slavernij.

 

 

 

 

 

Om de aanklachten te kunnen financieren vanwege de advocaat- & gerechtskosten, hopen wij "met een kleine bijdrage" op uw steun... Deze aanklacht zal worden ingedient bij het Internationale strafhof. Vanaf SLECHTS € 0,75 per maand kunnen wij Nationale collectieve aanklachten starten, om een einde te maken aan het ondemocratische wanbeleid. ALS COLLECTIEF STAAN WE STERK! N.D.B.O. zal in collectief verband aangiftes, aanklachten, petities & moties indienen, gesteund door de beste juristen en de nodige media aandacht zullen de zaken serieus genomen worden. Als individu staat u vaak machteloos en zijn de advocaat- & gerechtskosten te hoog!

WORD LID (Klik hier) of vul het gratis het AANMELDFORMULIER VOOR AANGIFTE in!

MAN
VROUW
 
 
 
 
 
 
 
 
JA
NEE
 

Copyright © N.D.B.O. Nederland 2016