Minder bureaucratie?

Bron: RTL Nieuws

PVDA'ers Samsom & Spekman worden niet vervolgd voor hun uitspraken?

Bron: Trouw

Justitie kan lek 'Commissie-stiekem' niet onderzoeken & vervolgen.

Overzicht: Alle overheidsuitgaven.

Ambtenaren (bureaucratie) kost

€ 34,2 miljard per jaar.

Bron: JoostNiemoller

Hoe het Nederlandse systeem steeds meer ambtenaren &

bureaucratie creeërd.

Volksraadpleging:

Onafhankelijke onderzoekcommissies & minder bureaucratie...

 

Volksraadpleging:

Onafhankelijke onderzoekscommissies & minder bureaucratie...

 

Beste medeburgers,

 

Lees de artikelen die op feiten zijn gebaseerd eens 1 vóór 1 op uw gemak door en vraag uzelf af of het beleid wat wij in Nederland en de EU voeren, onze burgers onnodig enorme hoge kosten betaald voor de bureaucratie. Ook worden ambtenaren & onze regering beschermd door hun eigen wetten die alleen het belang beschermd van de ambt functie?

 

Volgens de ambtenarenwet Integriteit moeten burgers het maar aannemen dat de ambtenaren & politici zich eerlijk gedragen. Wanneer de integriteit wordt overtreden, dan wordt er een onderzoekscommissie of Ombudsman aangesteld om een onderzoek in te stellen. De onderzoekscommissies & Ombudsman zijn beide werknemers/collega's van de overheid en kunnen dus beide nooit onafhankelijk zijn om hun eigen werkgever te beoordelen. Ook kan niet uitgesloten worden dat corruptie & doofpotten hierdoor juist mogelijk gemaakt kan worden en er spraken is van "Vriendjespolitiek", waarin een bepaalde politieke gedachtengoed en machtpositie beschermd kan worden. De gevestigde politieke regeringspartijen hebben in de afgelopen 50 jaar dit systeem ingevoerd, met een heel bureaucratisch netwerk & gesubsidieerde overheidsorganisaties (o.a. Staatomroep NPO, CAO, Milieuorganisaties, Vluchtelingenwerk & IND). Dit hele netwerk biedt de garantie voor deze gevestigde politieke regeringspartijen om hun machtpositie in Nederland ten koste van de Nederlandse burgers kan behouden. De burgers staan machteloos tegenover deze bureaucratische netwerk & politieke machtsbelangen, maar moeten wel dit "mogelijke corrupte" systeem financieren!

 

N.D.B.O. roept de burgers op om zich aan te melden, zodat wij een volksraadpleging kunnen houden. Om als collectief wanbeleid, corruptie, doofpotten & te veel bureaucratie kunnen bestrijden d.m.v. wetswijzingen & onafhankelijke onderzoekcommissies die de onschendbaarheid van een ambt functie beperkt. Zodoende is corruptie & doofpotten beter aan te pakken en mag de ambt functie geen vrijbrief hebben om wetten te kunnen overtreden zonder strafbare gevolgen!

 

Bron: rtlnieuws

falende topambtenaren snel weer aan topbaan geholpen.

Bron: nu.nl

ombudsman vindt bureaucratie grootste probleem.

Bron: RTL Nieuws

'Sorry, sorry, sorry, sorry',

de 4 excuses na ernstige fouten van

minister van der Steur.

Bron: NOS

'Doofpot?' Zoekactie naar bonnetje Teevendeal bewust van hogere hand stilgelegd.

Copyright © N.D.B.O. Nederland 2016