Verbod voorrang asielzoekers?

Bron: Het Parool

Woningcoporaties hebben in november, december, januari 80% v/d sociale huurwoningen aan asielzoekers toegewezen (wachtlijst NL ruim 8 jr.)

Bron: Telegraaf

Voorrang asielzoekers bij aanvragen van toeslagen.

Bron: Zorgwijzer

Gratis zorg- en tandartsverzekering voor vluchtelingen.

Bron: Metronieuws

VVD weert vluchtelingenopvang

bij woning Rutte.

Bron: RTL Nieuws

Aantal daklozen neemt flink

toe in Nederland.

Bron: AD

Huurders in Nederland steeds vaker in de financiële problemen.

Volksraadpleging:

Stop voorrang asielzoekers op Nederlandse burgers...

 

Volgens artikel 1 v/d grondwet mag er niet gediscrimineerd worden.

 

Door een bepaalde groep mensen voorrang te geven op woningen, wordt er dus altijd een andere groep mensen achtergesteld.

Dit is dus bij wet verboden, ook een urgentieverklaring voor een woning is niet van toepassing aangezien de asielzoekers zich al op veilig grondgebied begeven.

Daarnaast is er eenmaal een wachtlijst van ruim 8 jaar die voor alle burgers geldt, het mag dus niet zo zijn dat burgers die jaren op een wachtlijst staan achtergesteld/gediscrimineerd worden om nieuwkomers woonvoorrang en ook nog eens goedkopere huurprijzen te geven.

Door een ondemocratisch wanbeleid van de overheid, is Nederland in meerdere crisissen terecht gekomen en wordt onze gemeenschapsgeld weggeven aan externe kosten die niet in het voordeel zijn van onze welvaart en de Nederlandse burgers.

Hierdoor is in 6 jaar tijd de aantal daklozen onder de Nederlandse burger met 74% gestegen, terwijl er woningen worden weggeven aan asielzoekers.

Ook een record aantal Nederlandse burgers zijn afhankelijk van de Voedselbanken en is er een groot aantal faillissementen bij veel bedrijven.

Het is duidelijk dat de overheid zijn eigen burgers verwaarloosd en discrimineert, terwijl diezelfde burgers wel alles moet financieren.

Het ontnemen van de burgers zijn rechten, zal dus strafbaar gesteld moeten worden zoals onze wetboek het voorschrijft.

De politieke partijen en wooncorporaties die dit goedkeuren en hier moedwillig aan meewerken moeten wettelijk aansprakelijk gesteld worden.

Om vluchtelingen op te vangen en hun een veilige onderdak en voedsel te bieden is een goede daad, maar asiel verlenen heeft niets met integratie te maken.

Dit kost ons nog eens miljarden euro’s aan gemeenschapsgeld en wordt zonder enig overleg met de burgers uitgevoerd!

 

N.D.B.O. roept de burgers op om uw stem uit te brengen, bij een meerderheid stem zal N.D.B.O. de uitslag bij de overheid indienen met een aangekondigde gerechtelijke procedure, om de Nederlandse burgers te beschermen tegen deze ernstige vorm van discriminatie.

Bron: Volkskrant

Treurig beeld: Dankzij economische crisis 'Langdurige armoede in Nederland'.

Bron: RTL Nieuws

Vluchtelingen houden voorrrang

bij woningen.

Bron: NOS

Ouderenorganisatie waarschuwt! Ouderen dreigen massaal dakloos te worden door tekort aan seniorenwoningen.

Bron: NOS

16 miljoen euro subsidie aangevraagd voor huisvesting vluchtelingen.

Bron: Het Parool

Vluchtelingen krijgen woningen met lagere huren van woninggcoöperatie.

Bron: RTL Nieuws

10.000 asielzoekers in halfjaar van AZC naar woningen.

Bron: RTL Nieuws

Wachtlijst huurwoningen Nederlandse burgers is gemiddeld 8 jaar!

Copyright © N.D.B.O. Nederland 2016