Vluchtelingencrisis & Veiligheid?

Bekijk deze korte (5 min.) documentaire

van Canvas uit 2014!

Bron: NOS

Grote hoeveelheid (45 kilo) munitie in flat terreurverdachte Rotterdam.

Bron: AD

Groepsverkrachting asielzoekers België:

'vrouwen moeten luisteren'

Bron: BNR

Zweedse politie verzweeg massa-aanrandingen in 2015

Bron: Nu.nl

Ruim 1300 aangiftes Nieuwjaarsnacht Duitsland

Bron: Volkskrant

Ook aanrandingen Nieuwjaarsnacht in Finland, Zweden, Zwitserland & Oosterijk

Bron: nu.nl

Medewerkster Zweedse asielopvang doodgestoken.

Volksraadpleging:

Vluchtelingencrisis & veiligheid...

 

Beste medeburgers,

 

Lees de artikelen die op feiten zijn gebaseerd eens 1 vóór 1 op uw gemak door en vraag uzelf af of het beleid wat wij voeren in Nederland en de EU, onze burgers juist in groot gevaar brengt? Aangezien het Westen 'waar de Nederlandse Overheid zonder het volk te raadplegen een onderdeel van uitmaakt' al 15 jaar oorlog voert in het Midden-Oosten, is er een vluchtelingenstroom ontstaan die nooit zo groot is geweest sinds 1940. Het Westen heeft deze landen plat gebombadeerd, waardoor het niet ondenkbaar is dat tussen deze vluchtelingenstroom heel veel haat heerst richting het Westen (EU).

 

Aangezien de EU een gezamelijk beleid voeren en daardoor open grenzen hebben, moet u beseffen dat wat bij andere EU landen gebeurd ook zeer reeël mogelijk is in ons mooie landje.

 

N.D.B.O. zal een volksraadpleging houden m.b.t. de vluchtelingencrisis & veiligheid, zodat wij als collectief de Overheid kunnen corrigeren & aansturen. De Overheid zal zijn verantwoordelijkheid moet nemen om zijn burgers te beschermen tegen het wanbeleid die gevoerd wordt, dus meld u snel aan!

 

- Volgens het Verdrag van Geneve (GFK) heeft ieder land het recht vluchtelingen te weigeren.

 

Natuurlijk kan (volgens artikel 1) een vluchteling gewoon worden teruggestuurd als de gronden waarop hij werd toegelaten zijn weggevallen. Het GFK is tevens niet van toepassing op personen die misdaden hebben gegaan (artikel 1f), en vanzelfsprekend heeft iedere vluchteling ‘tegen het land waar hij zich bevindt, de verplichting om wetten en andere gerechtelijke regels, en tevens maatregelen die werden getroffen om de openbare orde te handhaven, te respecteren’ (artikel 2).

 

In artikel 9 wordt dat verscherpt: ‘Geen enkele bepaling van dit verdrag verhindert een staat… in het geval van zwaarwegende en buitengewone omstandigheden om tegen bepaalde personen voorlopige maatregelen te nemen, die deze staat voor zijn veiligheid noodzakelijk houdt.’ Illegalen kunnen daarom gewoon worden bestraft, tenzij ze direct uit een gebied komen waarin hun leven en vrijheid wordt bedreigd’, en ‘onder voorwaarde dat hij zich onmiddellijk bij de autoriteiten meldt en redenen geeft om zijn onrechtmatige binnenkomst te rechtvaardigen.’

 

Verbod op uitwijzing erkende vluchtelingen is fabeltje

 

Het is tevens een fabeltje dat artikel 32 en 33 van het GFK de uitwijzing van erkende vluchtelingen zou verbieden. Dit is ‘om redenen van openbare veiligheid en orde’ wel degelijk mogelijk, zelfs zonder dat de vluchtelingen hier gerechtelijk ook maar iets tegen kunnen ondernemen.

 

Het vaak aangehaalde uitwijzingsverbod in artikel 33 wordt in alinea 2 namelijk beperkt: ‘Op het voorrecht in dit voorschrift kan een vluchteling zich echter niet beroepen, als hij vanwege zwaarwegende oorzaken als een gevaar voor de veiligheid van het land waarin hij zich bevindt wordt beschouwd, of een gevaar voor de algemeenheid van deze staat vormt, omdat hij wegens een misdrijf of een bijzonder zwaar vergrijp gerechtelijk veroordeeld werd.

 

Tot slot heeft zoals bijna alle internationale verdragen ook het Verdrag van Geneve in artikel een clausule waarmee het GFK gewoon kan worden opgezegd. ‘Iedere verdragsluitende staat kan het akkoord op ieder moment door een mededeling aan de secretaris-generaal van de VN opzeggen.’ De opzegtermijn bedraagt 1 jaar. Bovendien kan volgens artikel 45 op ieder moment om een herziening van het verdrag worden verzocht.

 

Bron: Volkskrant

30 Christenen uit vluchtelingenboot gegooid en verdronken om geloof.

Bron: Het Parool

Jongerenimam waarschuwt: Terroristische netwerken staan klaar in Amsterdam voor aanslagen.

Bron: RTL Nieuws

Amerikaanse experts: Kerncentrales in Nederland zéér slecht beveiligd.

Bron: RTL Nieuws

Interpol: Terreurbedreiging in 10 jaar nooit zo groot geweest. 3000 tot 5000 jihadisten in EU.

Bron: AD

Terroristen bespioneerden nucleaire topman België voor aanslag kerncentrale

Bron: AD

Update: Overzicht recente terreurbedreigingen

in Europa

Bron: NRC

Klacht over doofpot na aanrandingen asielzoekers Almere (NL).

Bron: Telegraaf

Vluchteling (16) vast aanranding meisje (12) Nederland.

Copyright © N.D.B.O. Nederland 2016