Collectief actie voeren

Petitie of Referendum

starten:

Door u bij N.D.B.O. aan te melden, kunnen wij als collectief snel, actief en gecoördineerd binnen kort tijdsbestek actuele petities en referendums starten en indienen.

Collectieve aangiftes & aanklachten:

Door als collectief samen met de beste advocaten aangiftes & aanklachten in te dienen met veel media aandacht, staan we als collectief vele malen sterker.

Moties & eis van ontslag

indienen of steunen:

Als collectief kunnen wij op eigen initiatief moties & eis van ontslag indienen of steunen van de oppositie partijen.

Collectieve Bezwaren:

N.D.B.O. zal in collectief verband een bezwaar indienen zodat de draagvlak effectiever, breder en zwaarder zal zijn.

Landelijke demonstraties & stakingen:

Wanneer de overheid de democratische stem niet accepteert behoord een landelijk georganiseerde demonstratie of staking tot de mogelijkheid.

 

Collectief actie voeren:

 

 

Beste medeburgers,

 

Door u aan te melden bij N.D.B.O. Nederland bent u verzekerd dat uw stem vertegenwoordig wordt bij lokale, landelijke & internationale overheidszaken.

Door collectief geweldloos actie te voeren op verschillen manieren kunnen wij u verzekeren dat wij als collectief veel meer bereiken dan u als individu.

Met de beste juristen en de volle media aandacht zal N.D.B.O. Nederland als collectief strijden voor onze welvaart, (ouderen)zorg, veiligheid, corruptie, doofpotten, gerechtigheid en onze democratie gebaseerd op Westerse normen & waarden.

 

 

Bekijk op deze pagina op uw gemak, de mogelijkheden die N.D.B.O. Nederland in collectief verband biedt, om gezamenlijk geweldloos actie te voeren...

 

 

 

Bestrijden van corruptie, bureaucratie & doofpotten:

Als onafhankelijk burgerinitiatief kunnen wij samen waken voor corruptie & doofpotten. Ook bestrijden wij als collectief de diepgewortelde bureaucratie bij de overheidsinstanties.

Volksraadpleging

starten:

Door als collectief op eigen initiatief een volksraadpleging te starten op alle actuele overheidszaken uit belang van de democratie en Nederland kunnen wij de overheid corrigeren & aansturen.

Collectieve schadeclaims:

N.D.B.O. zal zich altijd inzetten om de burgers te beschermen tegen onrechtvaardigheid van de overheid & bedrijven. N.D.B.O. zal collectieve schadeclaims & gerechtelijke procedures starten, zodat u onnodig hoge kosten bespaard.

Collectieve gerechtelijke procedures starten:

In samenspraak met u zal N.D.B.O. in collectief verband gerechtelijke procedures starten met veel media aandacht.

Democratische wetswijzingen indienen:

Door als collectief wetswijzigingen in te dienen, kunnen wij onze 'ingehuurde' volksvertegenwoordigers onze democratische recht opeisen.

Onafhankelijk onderzoeken:

N.D.B.O. zal in opdracht van het collectief onafhankelijke onderzoeken verrichten, ook pleit N.D.B.O. voor onafhankelijk onderzoekscommissies om corruptie en doofpotten tegen te gaan.

Copyright © N.D.B.O. Nederland 2016