Democratie Herstellen!

Belangrijk!

Onze democratie herstellen...

 

N.B.O. is een onafhankelijke burgerinitiatief die namens de burgers actief als officiële waakhond zal functioneren bij internationale, nationale & lokale Overheidszaken.

 

N.B.O. constateert dat door een ondemocratisch Overheidsbeleid van de Regering al jaren wetten & besluiten worden aangenomen, die niet in het belang van zijn burgers is. Vele wetten & besluiten hebben geen enkele democratisch bestaansrecht, gezien deze afgesloten wetten & besluiten nooit in de verkiezingscampagnes van politieke partijen zijn gepresenteerd.

 

* In een democratie regeert het volk en - de ingehuurde volksvertegenwoordigers - zijn niets méér dan de taakuitvoerders van de wensen van het volk, die namelijk de kosten betalen om deze democratische Regeringsvorm in stand te houden. Anno 2016 is Nederland al jaren een "ondemocratisch land" waarbij de GEVESTIGDE ORDE/ELITE regeert en ook de takenuitvoeder is die zichzelf controleert, daarnaast overtreden zij regelmatig de Grondwet uit machtsbelang.

 

* Het is uw eigen verantwoording om de democratie samen als collectief te herstellen op een democratische geweldloze manier.

* Wanneer wij ons als burgers herenigen dan kunnen wij de Overheid als collectief aansturen en corrigeren.

* Aangezien de basis van democratie "de meeste stemmen gelden" is, zullen wij gesteund door het collectief onze volksvertegenwoordigers verplichten de democratische stem na te leven.

 

* En nog belangrijker... Wij als samenleving betalen de kosten, de salarissen en voorzien de Overheid van werkgelegenheid. De burgers zijn de feitelijke werkgever van de overheid en het wordt dus tijd dat de overheid de mening en belangen van zijn burgers (werkgever) respecteert!

* Wij hopen ook oprecht dat u ons het vertrouwen geeft om samen met u de democratie te herstellen, want als collectief staan we samen sterker dan wij allemaal werkelijk beseffen. Stop de overheidsbesluiten achter gesloten deuren en laat uw democratische stem horen uit belang van onze kinderen & kleinkinderen, wij geloven in de collectieve kracht!

 

Bekijk collectief actie voeren hoe wij samen met u de overheid kunnen corrigeren, wanneer de overheid onze democratische stemuitslag weigert te accepteren...

Bekijk hieronder de belangrijke

boodschap over de democratie!

Bekijk collectief

actie voeren.

Bekijk lopende volksraadplegingen.

Bekijk lopende schadeclaims, aangiftes & aanklachten.

 

Waarom aanmelden bij

N.D.B.O.?

Copyright © N.D.B.O. Nederland 2016