Schadeclaim telefoonproviders All In contracten

Schadeclaim: Providers All-In abonnementen incl. telefoon.

 

Telefoonproviders hebben ons jarenlang abonnementen verkocht tegen een All-In prijs waarbij een 'gratis' toestel werd geboden. In werkelijkheid was er een lening bij inbegrepen waarover rente en kosten werden berekend. Ook als het toestel al was afbetaald, bleven telefoonproviders kosten inhouden voor rente en aflossing. Klanten betaalden hierdoor zonder dat zij dit wisten teveel voor hun abonnement. Met deze misleidende verkoop van abonnementen overtraden telefoonproviders de strenge regels die gelden voor het verstrekken van kredieten en koop op afbetaling.

 

Uitspraken Hoge Raad:

 

De 2 uitspraken van de Hoge Raad (1e uitspraak) & (2e uitspraak) is bepaald dat een telefoonabonnement met toestel moet worden aangemerkt als een lening én als koop op afbetaling. Aangezien telefoonproviders zich niet aan de wet hebben gehouden, kan het telefoonabonnement, voor het deel dat betrekking heeft op het toestel, worden teruggedraaid (vernietigd). Met als gevolg dat de telefoonprovider alle betaalde kosten in verband met het toestel aan de consument moet terugbetalen. De consument kan het toestel teruggeven in de staat waarin het verkeert.

 

Schadeclaimvoorbeeld:

 

Wanneer nu een 2-jarig telefoonabonnement heeft afgesloten met toestel en u betaalde € 50,- all-in per maand. Zonder dat uw medeweten betaalde u eigenlijk € 30,- voor belkosten en € 20,- voor het toestel. In totaal heeft u dus 24 maanden x € 20,- = € 480,- voor het toestel betaald. Als u het abonnement vernietigt en uw oude toestel teruggeeft dan is de telefoonprovider gehouden om u € 480,- terug te betalen.

 

Gevolgen uitspraak Hoge Raad...

Het gevolg van de uitspraak van de Hoge Raad is dat consumenten met een lopend of reeds beëindigd telefoonabonnement met een "all-in-prijs" alle voor het toestel in rekening gebrachte kosten kunnen terugvorderen tegen inlevering van het oude toestel. Dit geldt ook voor oude, reeds beëindigde contracten.

 

Voor lopende contracten dient u er rekening mee te houden dat dit, voor wat betreft de belkosten, blijft doorlopen tot de overeengekomen einddatum.

 

Ondanks of uw toestel oud, versleten of kapot is. De Hoge Raad heeft namelijk bepaald dat u het toestel mag teruggeven in de staat waarin het op het moment van teruggave verkeert.

 

Mocht u het oude toestel niet meer in uw bezit hebben dan dient u er rekening mee te houden dat de door de telefoonprovider te betalen vergoeding (iets) lager zal uitvallen. Er zal dan een bedrag op basis van de dagwaarde van het toestel in mindering wordt gebracht.

Speciale abonneevoordeel!

Alle abonnees krijgen 5% korting op de vergoedingspercentage die N.D.B.O. Nederland in rekening brengt voor de gemaakte juridische en gerechtelijke kosten.

*Geldig voor alle schadeclaims.

*Geen abonnees kunnen zich ook aanmelden voor de lopende schadeclaims.

Man
Vrouw
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kosten abonnement € 0,75 per maand (betaling op jaarbasis)
 

Wie heeft recht op deze schadeclaim?

 

 

Iedere consument die de afgelopen jaren een telefoonabonnement met toestel heeft afgesloten, kan zich aanmelden. De enige voorwaarde is dat het een abonnement betreft met een zogenaamde all-in-prijs waarbij de kosten in verband met het toestel niet apart zijn gemeld. Ook maakt het niet uit of het abonnement nog loopt of al is beëindigd. U kunt meerdere abonnementen indienen, hier hoeft u zich maar 1 keer aan te melden.

 

Bij voorkeur heeft u het toestel nog in uw bezit, maar u kunt zich ook aanmelden als u deze niet meer heeft. Het maakt niet uit of uw toestel oud, versleten of kapot is. Stuur uw toestel niet aan ons op, maar wacht op instructies hoe u uw toestel kunt teruggeven aan uw provider.

 

Het betreft de volgende providers abonnementen met een all-in-prijs.

Let op: deze lijst kan nog worden uitgebreid.

 

• KPN

• T-Mobile

• Vodafone

• Hollandsnieuwe

• Telfort

• Ben

• Tele2

• VvAA Mobiel

 

Copyright © N.D.B.O. Nederland 2016