Onderzoek mogelijke schadeclaims

Schadeclaim: Terugvordering op

onterechte incasso- & gerechtskosten voor het afkopen van een All-In contract telefoonproviders.

 

 

Aangezien de Hoge Raad 2 uitspraken heeft gedaan waarbij is geconstateerd dat telefoonproviders de consument te hoge abonnementskosten in rekening hebben gebracht bij een All-In abonnementen incl. 'gratis telefoon', wellicht heeft u dan recht op een terugvordering voor de betaalde incasso- & gerechtskosten die onterecht bij u in rekening zijn gebracht (zie schadeclaim: Telefoonproviders All In abonnement)

 

Conclussie:

Veel consumenten die onder incasso- & gerechtelijke dwang een All-In contract heeft moeten afkopen, is namelijk een te hoog en fout bedrag in rekening gebracht. N.D.B.O. zal een schikkingsvoorstel indienen en/of een gerechtelijke procedure starten met zijn beste juristen om de terugvordering voor de consument mogelijk te maken.

 

 

Schadeclaim: Verplicht doorlopend contract afgekocht bij telecombedrijven zonder de diensten terug te ontvangen, waar u wel voor heeft betaald.

 

 

N.D.B.O. is van mening dat de algemene voorwaarden en rechten van een consument altijd gewaarborg moeten worden, wanneer de consument een betaling voldoet voor een product of dienst zal deze ook ten allertijde geleverd moeten worden door de betreffende bedrijf of leverancier. In het geval dat een consument zijn telecom abonnementskosten niet kan of wil betalen en door incasso- & gerechtelijke dwang zijn lopende contract moet afkopen, heeft wellicht recht op een terugvordering op de niet geleverde diensten waarvoor wel is betaald.

 

Conclussie:

Veel consumenten die onder incasso- & gerechtelijke dwang een telecomcontract heeft moeten afkopen, zijn niet de diensten geleverd waar de consument wel voor heeft betaald. N.D.B.O. zal een schikkingsvoorstel indienen en/of een gerechtelijke procedure starten met zijn beste juristen om de terugvordering voor de consument mogelijk te maken.

 

Meld u aan!

Wanneer u zich aanmeld ontvangt u verdere instructies & informatie, hoe u uw schadeclaimprocedure kan starten.

Man
Vrouw
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kosten abonnement € 0,75 per maand (betaling op jaarbasis)
 

Speciale abonneevoordeel!

Alle abonnees krijgen 5% korting op de vergoedingspercentage die N.D.B.O. Nederland in rekening brengt voor de gemaakte juridische-

& gerechtelijke kosten.

*Geldig voor alle schadeclaims.

*Geen abonnees kunnen zich ook aanmelden voor de lopende schadeclaims.

Copyright © N.D.B.O. Nederland 2016