Einde Zorgverzekering & Strafzaak CJIB, CAK, ZorgInstituut NL, Deurwaarders, VGZ

Einde Zorgverzekering & Strafzaak tegen

CJIB, CAK, ZorgInstituut NL, Deurwaarders en VGZ

na gewonnen Civiele Rechtszaak!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste Nederlanders,

 

 

Na aanleiding van de gewonnen civiele rechtszaak tegen de verplichte zorgverzekering, heeft de Nationale Bond tegen Overheidszaken aangifte gedaan wegens de aantoonbare strafbare feiten (o.a. mensenhandel Art. 273f SR) die zijn gepleegd door CAK, CJIB, ZorgInstituut Nederland, VGZ, Gemeente Den Haag incl. de Directie en 3 incassobureaus.

 

Zie link: Aangifte van meerdere strafbare feiten o.a. CJIB, CAK (Klik Hier)

 

BELANGRIJK! De wettelijke bestuursrechtelijke zorgpremie is een onaanvaardbare doorkruising van her recht en bij wet verboden. Het verplichten van een commercieel civiel contract is wegens de dwang strafbaar (Art. 284 / 365 SR) en is een burger = civiel beschermd in het Burgerlijk Wetboek. Zonder wilsverklaring (Art. 3.33 BW) is een persoonlijke dienstbaarheid niet te dulden (Art. 1.1 BW) en een onrechtmatig contract die tot stand is gekomen onder bedreiging, door bedrog of door misbruik van omstandigheden is vernietigbaar (Art. 3.44 / 3.49 / 3.50 BW).

Zie gewonnen rechtszaak tegen VGZ , zonder recht geldend contract met een wilsverklaring is een vordering niet mogelijk.

 

Vele Deurwaarders en het CJIB nemen onrechtmatige opdrachten aan om te vorderden zonder te controleren of er een recht geldend contract bestaat. Waardoor er stelselmatig strafbare feiten worden gepleegd door een onrechtmatige vordering op te eisen, waarbij er ook een schuldeisersverzuim wordt gepleegd door de Deurwaarders en CJIB.

CAK sluit commerciële civiele contracten voor onverzekerden af zonder wilsverklaring, waarmee er stelstelmatig publiekelijk valsheid in geschrifte (Art 227 SR) wordt gepleegd en Zorgverzekeraars bewust onrechtmatige contracten accepteren.

 

Wetten die mekaar tegenspreken zijn niet uitvoerbaar…

Zo worden alle Nederlanders al 12 jaar in een dwangdictatuur van slavernij gehouden met een "Verplichte Zorgverzekering" door zijn eigen Overheid & Beleidsbepalers. Denk u daar maar eens over na, wanneer u weer naar de stembus gaat tijdens de verkiezingen.

 

Zie link: Gewonnen rechtszaak ( Klik Hier)

 

 

Dit is een pure vorm van mensenhandel Art. 273f SR.

Burgers betalen al belastingen en het is volgens de Grondwet Art. 10 & 22 de taak van de Nederlandse overheid om de gezondheidszorg te bevorderen met eerbieding van uw persoonlijke levenssfeer! (Waar betalen we anders belasting voor?)

 

Hulp bij opzeggen en verweren van onrechtmatige zorgverzekering (Klik hier)

 

De Nationale Bond tegen Overheidszaken kan al uw steun gebruiken om gezamenlijk een einde te maken aan de corrupte, ondemocratische wanbeleid, meld u gratis aan (Optie 1) of wordt lid vanaf € 9,- per jaar. Wij beiden ook cursussen, videopresentaties en lezingen "Leer uw Rechten".

 

Meld u hier aan voor de collectieve aanklacht!

 

STEUN ONZE COLLECTIVE AANKLACHT!

KvK: 65530543

Bank: NL41 BUNQ 2033 6428

 

Copyright © N.B.O. Nederland 2016