Home

Home

Over ons...

 

 

Nationale Bond voor Overheidszaken behartigt de belangen van onze veiligheid, ouderen, zorg, pensioenen, welvaart en democratie gebaseerd op Westerse normen & waarden uit belang van ons mooie landje...

 

* De Overheid zal nooit zijn burgers raadplegen op actuele Overheidszaken, d.m.v. de Directe Democratie Online kunnen burgers nu zelf het initiatief nemen om als collectief de democratie en de rechten van de burger te beschermen . Door samen actief actuele volksraadplegingen te houden, zal de invloed van de burgers op de beleidsbepalingen vele malen groter zijn dan 1 keer in de 4 jaar naar de stembus te mogen gaan om vervolgens de komende 4 jaar lijdzaam toe te kijken met een verkiezingsbedrog.

 

* Als individu bent u kansloos tegenover de Overheid die met ondemocratische wetten & bureaucratie zichzelf beschermt.

* Kan of wilt u om wat voor redenen dan ook niet demonstreren op een bijveldje waar uw stem toch niet wordt gehoord.

 

* Bestrijd als collectief bureaucratie, corruptie en doofpotten.

* Heeft u het vertrouwen in de overheid verloren en bent u de ondemocratische wanbeleid zat, stop met klagen op social media waar uw stem niets verandert. Door samen een collectief te vormen kunnen wij samen een tegenwicht bieden tegen de Overheid.

* Beseft u dat ondemocratisch afgesloten wetten & verdragen die in strijd zijn met het landsbelang door burgers zijn gemaakt en dus ook ten allen tijde weer aangepast kunnen worden. De Overheid is niets meer dan een "door burgers ingehuurde management", waarvan de salarissen & kosten gefinancierd wordt door de belastingbetaler.

* Start snel "met de nodige media aandacht" als collectief; petities, referendums, moties, gerechtelijke procedures, schadeclaims, aangiftes, wetswijzigingen, onafhankelijke onderzoeken, landelijke demonstraties & stakingen.

 

* Bespaar uzelf een hoop onnodige ergernissen, tijdsverspilling, dure advocaat- & gerechtskosten waarin u als individu kansloos bent. N.D.B.O. zal namens het collectief de beste juristen & deskundigen inschakelen en de verantwoording dragen op alle juridische- & gerechtelijke kosten.

* Barmhartigheid is een terechte goedheid die met verstand belijd moet worden maar nooit ten kosten mag gaan van de belastingbetaler - die de barmhartigheid ook financiert! - Ons landje is helaas niet groot genoeg om de hele wereld op te vangen, ook zijn onze financiële middelen beperkt. Wij moeten dus samen waken dat ons mooie landje niet failliet gaat.

 

* N.B.O. Nederland is onderdeel van Act 4 Justice Organization en distantieert zich van elke vorm van extremisme en geweld!

Herkent u deze ontevredenheid, meld u dan snel aan & laat uw stem echt gelden!

Bekijk hieronder de belangrijke

boodschap over de democratie!

Bekijk: Collectief

actie voeren.

Bekijk: Lopende volksraadplegingen.

Bekijk: Lopende schadeclaims, aangiftes & aanklachten.

 

Waarom aanmelden

bij N.D.B.O.?

Copyright © N.D.B.O. Nederland 2016