5G Aansprakelijkheid

Stel telecomproviders persoonlijk aansprakelijk met een verbintenis inclusief dagvergoeding van maximaal € 2.000,- per dag.  Stel daarnaast politici en ambtenaren persoonlijk aansprakelijk met een dwangsom.


Uitleg aanpak

Wilt u ook geen proefkonijn zijn van het nieuwe 5G-netwerk dat u van uw privacy berooft en mogelijk schadelijke effecten heeft op uw lichaam en geest?

De oplossing: Stel de directeuren van de telecomproviders persoonlijk aansprakelijk en biedt hen een verbintenis (contract) aan met een maximale dagvergoeding van € 2.000,- per dag, per overtreding. Stel ook de politici en ambtenaren persoonlijk aansprakelijk met een dwangsom. Doe dit in collectief verband, in samenwerking met de Nationale Bond Overheidszaken & Act 4 Freedom Foundation. 

Als u zich opgeeft voor een geneesmiddelenonderzoek in een kliniek, dan zijn de resultaten en bijwerkingen van de te testen medicijnen nog niet bekend. U krijgt dan voor uw deelname als proefpersoon ook een dagvergoeding… 

Claim uw rechten. Zonder uw wilsverklaring (art 3.33 BW) is een persoonlijke dienstbaarheid in welke benaming dan ook niet te dulden (art. 1.1 lid 2 BW), anders wordt een onrechtmatige daad tegen u gepleegd met recht op een schadevergoeding (art. 6.162 BW). De Nationale Bond Overheidszaken stelt u in staat om de telecomproviders en de politiek hardhandig op de vingers te tikken.

Dit moet u weten en doen om deel te nemen aan de collectieve 5G-aansprakelijkstelling incl. dagvergoeding:

  1. De Nationale Bond Overheidszaken draagt de verantwoording om de verbintenissen van u en alle andere deelnemers aan deze actie door een deurwaarder betekend te laten afleveren bij de aansprakelijke directeuren van de telecomproviders.
  2. De Bond neemt de taak op zich om namens alle deelnemers nota’s te sturen aan de aansprakelijke partijen. Worden deze nota’s niet betaald, dan gaat de Bond via de Wet massaschadeclaim deze aansprakelijke partijen dagvaarden. De advocaat en de gerechtelijke kosten komen voor rekening van de Bond.
  3. U doet de Bond voor deze 5G aansprakelijkheidsactie een eenmalige bijdrage van € 29,-. U hoeft geen lid van de bond te zijn voor deze actie.
  4. U meldt zich aan met het aanmeldformulier via de knop onderaan deze pagina. U kunt vervolgens geautomatiseerde afhandeling met digitaal ondertekenen. De contracten gaan naar de drie telecomproviders waarvan u een kopie dan heeft ontvangen.
  5. Bewaar de ondertekende contracten goed als bewijslast. Dit om juridisch aanspraak te kunnen maken op een jaarlijkse vergoeding van maximaal € 730.000,- zolang activering van het 5G-netwerk plaatsvindt.
  6. Onze doelstelling is in eerste instantie het stoppen van het activeren van het 5G-netwerk, dat anders een grote inbreuk maakt op onze privacy en onze veiligheid in gevaar brengt. Wij hebben voor de activering van 5G geen toestemming gegeven en willen dit feit juridisch ‘hard’ maken, aangezien dit een inbreuk is op ons recht. 
  7. Namens u eist de Bond ook dat politici en ambtenaren stoppen met 5G. Doen ze dat niet, dan worden ook zij persoonlijk aansprakelijk gesteld.  

AANRADER De Nationale Bond Overheidszaken heeft al bewezen effectief te kunnen optreden tegen de overheid en haar partnerorganisaties. De Bond heeft via gewonnen rechtszaken tegen zorgverzekeraars erkend gekregen dat de Zorgverzekeringswet een onaanvaardbare doorkruising van het bestuursrecht in civiel recht is.

Wilt u meer informatie over de achtergrond van onze 5G-actie? Klik dan hier.

Word ook lid van de Bond! Klik hier.

Aanmelding 5G

1

Aanmelden 5G Aansprakelijkheid

Je vult jouw gegevens in op het digitale aanmeldformulier. Deze gegevens worden gebruikt voor het gereedmaken van de contracten.

2

Gegevenscontrole en digitaal ondertekenen

Nadat je jouw gegevens hebt ingevuld en gecontroleerd zet je jouw digitale handtekening onder de machtiging die wij van je nodig hebben om je in de rechtbank te kunnen vertegenwoordigen. Zijn alle gegevens correct ingevuld en is de handtekening geplaatst, dan kun je overgaan tot betaling van de eenmalige bijdrage van € 29,-. Daarna ontvang je direct jouw documenten.

3

Naar de deurwaarder

Je wordt als belanghebende toegevoegd aan de lopende gerechtelijke procedure met betrekking tot de telecomproviders en politici en ambtenaren.

Met de bijdrage van € 29,- ben je nog geen lid van de Bond. Wil je lid worden? Klik dan hier.
U draagt zelf geen risico tijdens de juridische procedures.

Heeft u nog vragen over de 5G-actie? Klik dan hier.

Uw gegevens zijn bij ons veilig. Zie onze privacyverklaring.

Stichting

Act 4 Freedom Foundation

info@act4freedomfoundation.org
Statuten

Vereniging

Nationale Bond Overheidszaken

info@bondoverheidszaken.nl
KVK 76895319
Algemene voorwaarden
Statuten