Oproep aan alle Nederlanders!

Doe mee aan deze collectieve
Pandemieverdrag-actie!

De Bond start een rechtszaak om het “Pandemieverdrag” te stoppen!

Met spoed zal een betekende DAGVAARDING persoonlijk worden overhandigd aan demissionair minister Pia Dijkstra.

Collectieve Pandemieverdrag-actie!

Oproep aan alle Nederlanders!

Vind jij het ook onacceptabel dat een demissionaire minister, die haar ontslag al heeft ingediend, een vergaande bindende overeenkomst met de WHO gaat ondertekenen op 27 mei? Een demissionair minister heeft alleen nog de bevoegdheid om op de winkel te passen, en heeft geen tekenbevoegdheid om nieuwe, vergaande overeenkomsten te tekenen. Géén mandaat!

Daarnaast heeft een meerderheid in de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin de regering wordt opgedragen het pandemieverdrag niet te tekenen. De Tweede Kamer is de hoogste controlerende macht in onze “zogenaamde democratie” en mag niet genegeerd worden door demissionair minister Pia Dijkstra. Haar voornemen om te tekenen is een schending van de staatsorde.

Volgens artikel 55 IHR (International Health Regulations) is het tevens verplicht om de gewijzigde amendementen vier (4) maanden van tevoren aan de lidstaten en parlementen voor te leggen. Tot op heden is dit niet gebeurd. De voorgenomen wijzigingen worden geheim gehouden, waarschijnlijk tot aan de stemming, wat in strijd is met artikel 55 van de IHR. Nota-bene schendt het WHO hiermee haar eigen regels!

Demissionair Kabinet negeert motie van 2e Kamer en gaat gewoon akkoord met WHO-pandemieverdrag: Kabinet negeert Kamer en stemt in met pandemieverdrag WHO | RTL Nieuws | RTL.nl

Staatsgreep door Rutte 4!

Het niet voldoen aan de verplichting om amendementen vier maanden voorafgaande aan de stemming voor te leggen, laat een gebrek aan transparantie zien, onrechtmatigheid en minachting voor lidstaten, hun parlementen en burgers. Het is duidelijk dat de amendementen worden afgesproken achter gesloten deuren.

Er is ook geen open debat. Parlementen en de publieke opinie worden buitengesloten. Deze geheimzinnigheid dient een doel: WHO en haar directeur-generaal wensen zelfstandige wetgevende bevoegdheden te krijgen die superieur zijn aan de soevereiniteit van de lidstaten en wij allen worden zo feitelijk onterecht behandeld!

De aangekondigde amendementen van de IHR zijn niet anders te zien als een staatsgreep waarin de democratie is vervangen door dictatuur van de WHO.

Medische tirannie

Juridische instrumenten voor een staatsgreep hebben als zodanig een verboden doel en strekking, zijn in strijd met de openbare orde, waardoor deze nietig moeten worden verklaard.

Het kan nimmer rechtsgeldig worden geacht dat de Grondwet opzij wordt gezet en overruled, alsmede de wetgevende en andere bevoegdheden van ons parlement, ons rechtssysteem, de vrije wetenschap, vrije informatievoorziening, enkel om een concentratie van bevoegdheden te realiseren op het niveau van de directeur-generaal van de WHO, zonder dat er enige controle of ‘checks and balances’ op deze macht mogelijk is. De Grondwet verbiedt dat persoonlijke grondwettelijk beschermde vrijheidsrechten, zoals het recht op de onaantastbaarheid van zijn of haar lichaam, worden overruled door een algemeen publiek belang, zoals de publieke gezondheid, omdat dit tot medische tirannie kan leiden.

Groot-Brittannië en Slowakije gaan niet tekenen: Slowakije gooit roet in het eten van WHO-pandemieverdrag: 'Dit is fantastisch nieuws' (ninefornews.nl)

49 Amerikaanse senatoren roepen op om uit de onderhandelingen over het pandemieverdrag te stappen: 49 senatoren roepen op om uit de onderhandelingen over het pandemieverdrag te stappen (ninefornews.nl)

Deelname aan de Pandemieverdrag-actie

De Nationale Bond tegen Overheidszaken neemt de verantwoordelijkheid om de dagvaarding namens de deelnemers van deze actie door een deurwaarder persoonlijk te laten afleveren bij demissionair minister Dijkstra. De Bond zal namens alle deelnemers optreden bij het aanspannen van een rechtszaak tegen de minister. De inzet van advocaten en de gerechtelijke kosten worden door de Bond gedragen.

Eenmalige bijdrage

Voor deelname aan deze actie doet u een eenmalige bijdrage van €29. Lidmaatschap van de Bond is niet vereist.

Aanmelden

  1. Neem deel aan onze Pandemieverdrag-actie en meld u aan met het aanmeldformulier via de knop onderaan deze pagina.
  2. Voer uw gegevens in en onderteken de geautomatiseerde aanmelding met machtiging digitaal.
  3. Bewaar de ondertekende aanmelding goed als bewijslast voor juridische aanspraken op eventuele schadevergoedingen.

Onze doelstelling is om criminele en illegale overheidspraktijken te stoppen en te voorkomen dat Nederland zijn soevereiniteit verliest door het tekenen van een bindend pandemieverdrag met de WHO.

Steun onze Volksbeweging

Help ons uit te groeien tot een grote volksbeweging die de onrechtmatige praktijken van de overheid en de WHO beëindigt. Met de financiële middelen die we uit de bijdragen van de deelnemers aan de Pandemieverdrag-actie en andere acties verkrijgen, willen we de Nationale Bond tegen Overheidszaken laten uitgroeien tot een krachtige beweging die de rechten van mensen beschermt tegen onrechtmatige overheidspraktijken.

De tijd van petities en demonstraties is voorbij. Wij accepteren geen onderdanigheid meer!

Uw gegevens zijn bij ons veilig. Zie onze privacyverklaring.

Stichting

Act 4 Freedom Foundation

info@act4freedomfoundation.org
Statuten

Vereniging

Nationale Bond Overheidszaken

info@bondoverheidszaken.nl
KVK 76895319
Algemene voorwaarden
Statuten