free portfolio web templates


Uw gegevens
zijn bij ons veilig

Privacyverklaring NBO

Privacy-Statement Nederlandse Bond tegen Overheidsaken

Deze huidige op de website beschikbare privacy-statement is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt. 

De Nationale Bond tegen Overheidszaken houdt zich in alle gevallen aan de privacy-eisen die de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet stellen. Ook houden wij ons aan de regels van het 'Bel-me-niet'-register en “Het recht om vergeten te worden”.

Uw persoonsgegevens worden alleen door ons in bewaring gehouden en verwerkt voor het doel waarvoor u uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt; 

Registratie van lidmaatschap zolang het lidmaatschap duurt
Registratie ten behoeve van juridische processen
Om contact met u op te nemen, te onderhouden, schriftelijk, per email, danwel telefonisch
Om u op de hoogte te houden per email; nieuwsbrieven en alle overige mededelingen 

Uw persoonsgegevens worden definitief gewist uit ons register op uw uitdrukkelijk schriftelijk verzoek, uiterlijk 21 kalenderdagen na de ontvangst van uw verzoek zijn uw gegevens definitief gewist, daarvan ontvangt u altijd van ons een bevestiging per mail waarin de datum is vermeld waarop uw persoonsgegevens door ons zijn gewist, enkel dit bericht zal door ons in bewaring worden gehouden en wel zolang hiertoe de wettelijke en juridische noodzaak bestaat, uitzondering hierop zijn uw persoonsgegevens die vermeld staan in juridische stukken die in ons bezit zijn en waartoe de wettelijke en juridische noodzaak bestaat om deze zolang in ons bezit te houden als vereist is om te kunnen voldoen aan deze wettelijke en juridische noodzaak met inbegrip van alle bancaire gegevens (betaling-gegevens) waarop uw persoonsgegevens van toepassing zijn. 

Uw persoonsgegevens worden nimmer gedeeld met gewezen derden zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hiertoe.

Verwerking van persoonsgegevens 

1. NBO Nederland legt uw persoonsgegevens vast ten behoeve van uw abonnement en/of een andere met u gesloten overeenkomst en/of om u te informeren over voor uw relevante activiteiten en diensten van NBO Nederland. 

2. Als je inzage wilt hebben in jouw gegevens, ze wilt wijzigen of deze (deels) wilt laten verwijderen kunt je dit als volgt doorgeven: 

E-mail:
klantenservice@bondoverheidszaken.nl 

Post:
NBO Nederland t.a.v. klantenservice
G. Deynootstraat 13
2586 HR Den Haag


Stichting

Act 4 Freedom Foundation

K.v.K. 67534783
info@act4freedomfoundation.org

Statuten

Vereniging

Nationale Bond Overheidszaken

K.v.K. 76895319
info@bondoverheidszaken.nl

Algemene voorwaarden
Statuten

Voorzitter


Dhr. J. (Jordy) Zwarts
www.bondoverheidszaken.nl