Samenwerking NBO en Sven-Ake Hulleman

Rechtszaken 5G in november en december

Gepubliceerd: 1 november 2020

De Nationale Bond tegen Overheidszaken kan eindelijk van start met zijn 5G-rechtszaken tegen de telecomproviders. De eerste rechtszitting dient halverwege november en daarna volgen twee zittingen in december. ‘We zijn blij dat we nu echt iets kunnen gaan betekenen voor de mensen.’

De rechtszittingen vinden plaats op maandag 16 november (Joost Farwerck, CEO van KPN), maandag 7 december (Søren Abildgaard, CEO van T-Mobile) en donderdag 10 december (Jeroen Hoencamp, CEO van VodafoneZiggo), zo heeft de Bond van de rechtbanken in achtereenvolgens Rotterdam, Den Haag en Lelystad begrepen. ‘We zijn blij dat we nu echt iets kunnen gaan betekenen voor de mensen’, zegt Jordy Zwarts, voorzitter van de Bond. In de zomervakantie vertelde hij al dat hij niet kon wachten om de rechtszaken te starten, maar toen kon dit nog niet. Het 5G-netwerk moest eerst landelijk geactiveerd zijn en daarna moest de Bond eerst nota’s, betalingsherinneringen en aanmaningen naar de aansprakelijkgestelden sturen. 

Nieuwe advocaat
Een tegenvaller in de planning was het wegvallen van de huisadvocaat van de Bond, met wie de samenwerking niet goed verliep. Het bestuur van de Bond zag zich genoodzaakt om op zoek te gaan naar een nieuwe advocaat. Dit duurde langer dan verwacht. ‘Er zijn maar weinig advocaten die hun nek durven uit te steken’, meent Zwarts. Het bestuur benaderde 13 kandidaten uit het eigen netwerk, maar geen van allen wensten de klus van de Bond op zich te nemen. De bestuursleden bespeurden bij de rechtsgeleerden een zekere angst. Zwarts: ‘Advocaten branden hun vingers liever niet aan zaken waarmee ze zich bij grote bedrijven en de overheid impopulair maken. Dat zijn belangrijke opdrachtgevers.’

Meerdere rechtszaken
Het bestuur van de Bond is uiteindelijk uitgekomen bij Sven-Ake Hulleman, een jurist die enige bekendheid geniet als voorzitter van de Stichting Restschuld Eerlijk Delen. Deze stichting staat particulieren bij die door de crisis op de huizenmarkt met grote restschulden zijn blijven zitten na de verkoop van hun woning. Het Bondsbestuur besloot na overleg met Hulleman en zijn advocaten- en juristenteam dat de Bond meerdere rechtszaken los van elkaar ging voeren. ‘We volgen nu een strategie waarmee we nog meer kans maken om in de 5G-zaak gelijk te krijgen. Het kunnen aardig wat rechtszaken worden’, aldus Zwarts. Details over de strategie wil hij niet prijsgeven. ‘Onze tegenstanders lezen mee.’

Herstart campagne
De keuze voor het voeren van meerdere rechtszaken brengt met zich mee dat de Bond meer kosten moet gaan maken dan de bedoeling was. Mede om die reden gaat de Bond de campagne voor de 5G-actie herstarten. Zwarts: ‘Het gaat ons er in eerste instantie om dat mensen die dat willen, alsnog aan onze actie kunnen meedoen. Er zullen genoeg mensen zijn die nu, na de activering van 5G, zijn gaan inzien dat we 5G moeten stoppen. Met diegenen willen we ons versterken.’ Prettig hieraan is dat deze nieuwe deelnemers de kosten van alle 5G-rechtszaken helpen dragen. ‘De nieuwe deelnemers helpen zichzelf én de bestaande deelnemers. De rechtszaken die we door de nieuwe bijdragen kunnen voeren, zijn ook in hun belang.’ De nieuwe deelnemers zullen een wat andere juridische positie innemen dan de huidige deelnemers. Het is immers niet meer mogelijk om, zoals de huidige deelnemers hebben gedaan, de CEO’s van de telecomproviders te waarschuwen het 5G-netwerk niet te activeren. Wanneer de campagne voor de 5G-actie haar herstart krijgt, kan Zwarts nog niet zeggen.

Plaats en tijd
De rechtszitting van maandag 16 november met Joost Farwerck vindt in Rotterdam plaats om 14.00 uur. Die van maandag 7 december met Søren Abildgaard in Den Haag is om 12.00 uur en die van donderdag 10 december met Jeroen Hoencamp in Lelystad om 13.00 uur. Zwarts roept leden en actiedeelnemers op om bij de zittingen aanwezig te zijn. ‘Ik hoop dat veel mensen ons ter plekke zullen steunen. Hun fysieke aanwezigheid kan verschil maken in de rechtszaal.’


Patiënten kunnen huisarts een dienst bewijzen

Bond doorbreekt status-quo met Griepprikactie

Gepubliceerd: 23 september 2020
Update: 25 september 2020

De Nationale Bond tegen Overheidszaken is een actie gestart om twijfels over de veiligheid en effectiviteit van de griepprik manifest te maken en daarmee kansen te creëren voor politiek-bestuurlijke en juridische correcties van het huidige vaccinatiebeleid. De Griepprikactie is in eerste instantie gericht op huisartsen, die een brief van de actiedeelnemers zullen ontvangen. ‘We hebben een slimme manier gevonden om de status-quo te beëindigen.’

Aanleiding voor de actie is de uitnodiging die veel Nederlanders de afgelopen periode hebben ontvangen om bij de huisarts een griepprik te halen. Die brief kwam vaak in een blanco envelop, bevat meestal geen plaatsnaam en datum, heeft geen handtekening van de huisarts, maar wel de vermelding van zijn naam. De brief suggereert van de huisarts zelf afkomstig te zijn, maar de Bond betwijfelt of dat zo is. De overheid lijkt uiteindelijk verantwoordelijk te zijn voor de verzending van de brief en dat roept de vraag op of de huisarts wel achter de inhoud van het schrijven staat.

De brief bevat onder andere beweringen dat de griepprik de beste bescherming is tegen griep, dat griep heel besmettelijk is, dat griep ernstige gevolgen heeft, dat iemands gezondheid na de griep minder goed kan blijven, dat iemand met de griepprik ook anderen beschermt, dat iemand door de griepprik ongeveer 40% minder kans op griep heeft en dat als iemand toch griep krijgt, diegene minder ernstig ziek wordt.

Gratis
De Bond is van mening dat de websites waarnaar de brief verwijst niet de sluitende wetenschappelijke bewijzen bevatten die deze beweringen zouden moeten onderbouwen. De Bond ziet nu zijn kans schoon om in reactie op de brief een belangrijk politiek-strategisch en juridisch feit te creëren. Mensen die zich zorgen maken over de veiligheid en effectiviteit van de griepprik en andere vaccinaties kunnen meedoen aan de actie, mits ze een uitnodiging voor de griepprik hebben ontvangen. Deelnemers aan de actie dragen er op deze manier aan bij dat de Bond op enig moment kan optreden tegen de toenemende druk van de overheid om inentingen te accepteren. Ook andere organisaties kunnen hun voordeel doen met het gecreëerde feit. Deelname aan de Griepprikactie is gratis.

De actie vraagt van deelnemers dat ze enkele gegevens van zichzelf en hun huisarts bij de Bond registreren, daarna een speciaal voor hen aangemaakte brief uitprinten en ondertekenen en deze vervolgens bij de huisarts afleveren. Ze ontvangen in oktober een e-mail van de Bond met het verzoek aan te geven wat de reactie van hun huisarts is geweest. Als daaruit blijkt dat een substantiële groep huisartsen geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de griepprik heeft aanvaard, dan heeft de Bond zijn gewenste feit.

Geen verwijt
Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om het leven van de huisartsen moeilijk te maken, zegt Jordy Zwarts, voorzitter van de Bond. ‘Dat is niet wat je als deelnemer wil en dat is ook niet het doel van deze actie. De bedoeling is om huisartsen te dwingen hun standpunt over vaccinaties kenbaar te maken, zonder dat hen dit kan worden aangerekend door collega’s of ambtenaren die de vaccinatieprogramma’s opstellen.’ De ervaring leert dat huisartsen grote moeite hebben om uit vrije wil de veiligheid en effectiviteit van vaccinaties ter discussie te stellen. Huisartsen die een brief van deelnemers aan de Griepprikactie hebben ontvangen, kan niet worden verweten dát ze deze brief hebben ontvangen en dat ze, zoals de Bond verwacht, ervoor kiezen om niet in te staan voor de veiligheid en effectiviteit van de griepprik.

‘Hoe kan een beroepsgroep of overheidsinstelling van een huisarts eisen dat hij het voortbestaan van zijn praktijk op het spel zet om de farmaceutische industrie uit de wind te houden?’, vraagt Zwarts retorisch. De farmaceutische industrie is verantwoordelijk voor de inhoud van het vaccin, niet de huisarts. Tegelijkertijd is bekend dat vaccins bijwerkingen kunnen hebben en dat de industrie er schuld aan heeft dat in de Verenigde Staten 4,4 miljard dollar is uitgekeerd aan (beweerde) slachtoffers van inentingen. Alleen al om deze redenen valt een huisarts in recht en rede niets te verwijten als hij de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor vaccinaties afwijst, aldus Zwarts.

Dienst bewijzen
Voor zover het uitoefenen van druk op individuele huisartsen een optie zou zijn om ze op andere gedachten te brengen, dan heeft dat geen zin wanneer honderden of duizenden huisartsen weigeren om voor de veiligheid en effectiviteit van de griepprik in te staan. Zwarts: ‘Een paar huisartsen in het gareel duwen lukt je als beroepsgroep of ambtenarenclub misschien nog wel, maar honderden of duizenden tegelijk ga je natuurlijk nooit voor elkaar krijgen.’

Deelnemers aan de Griepprikactie bewijzen de bewuste huisarts dus feitelijk een dienst, meent Zwarts. ‘Ja, de huisarts die begrijpt dat aan het officiële vaccinatieverhaal een en ander niet klopt, die is er blij mee als hij de brief krijgt. Zonder enige repercussie kan hij eraan bijdragen dat de waarheid over vaccinaties gaat zegevieren.’ Hij kan zich zelfs voorstellen dat huisartsen patiënten ‘gaan vragen ze zo’n brief te sturen.’

Uit de houdgreep
De Nationale Bond tegen Overheidszaken verwacht dat met de Griepprikactie de schijnbare onaantastbaarheid van de heersende vaccindoctrine ‘definitief doorbroken’ zal worden. Zwarts: ‘We kunnen ervoor zorgen dat we met z’n allen loskomen uit de houdgreep van het farmaceutisch-industrieel complex. Als mensen massaal meedoen aan onze actie, dan gaan de bestuurders en ambtenaren het heel moeilijk krijgen om het officiële vaccinatieverhaal nog overeind te houden. In de rechtbank zal het van grote waarde zijn als we kunnen aantonen dat duizenden huisartsen niet voor de veiligheid en effectiviteit van de griepprik instaan. We hebben echt een slimme manier gevonden om de status-quo te beëindigen.’

De Griepprikactie volgt op de eerdere Corona-actie van de Bond, die startte op 5 mei (‘Coronabevrijdingsdag’). De Corona-actie is erop gericht alle coronamaatregelen in Nederland ongedaan te maken en de verantwoordelijken voor deze maatregelen aansprakelijk te stellen voor alle schade die ze daarmee veroorzaken en hebben veroorzaakt. 

Eerste fase klantenportaal bijna afgerond

Veel meer gebruiksgemak
voor leden en actiedeelnemers

Gepubliceerd: 23 september 2020

Leden en actiedeelnemers van de Nationale Bond tegen Overheidszaken gaan de komende maanden meer en meer gemak ervaren in de zaken die ze met de Bond willen regelen. Ze krijgen ieder een eigen, afgeschermde pagina op de website van de Bond waar ze onder andere hun persoonlijke gegevens kunnen aanpassen, de documenten kunnen vinden van de acties waaraan ze meedoen, toelichtende informatie kunnen raadplegen, praktische vragen kunnen stellen en documenten kunnen uploaden. Het klantenportaal dat hiervoor wordt ingericht, zal het organiserend vermogen van de Bond aanzienlijk vergroten. 

Bijna een jaar geleden startte de Bond zijn aansprakelijkheidsactie tegen 5G met beperkte mogelijkheden om de registratie van deelnemers geautomatiseerd te laten verlopen. Toen zich veel meer mensen aanmeldden dan verwacht en relatief veel aansprakelijkheidsbrieven foutief ingevuld bleken, kwam de Bond voor een organisatorische uitdaging te staan. Sindsdien heeft de Bond meerdere digitale verbeterslagen gemaakt, maar nu kan de organisatie haar gebruikers op een structureel hoger niveau service gaan verlenen.

De Bond gebruikt nu nog software van verschillende marktpartijen om zijn digitale taken te vervullen. Dat is straks afgelopen. De Bond laat eigen software programmeren die aan de wensen en behoeften van de gebruikers voldoet en de organisatie in staat stelt om data effectief en efficiënt te beheren. De Bond schakelt alleen nog een extern bedrijf in voor het door gebruikers plaatsen van een handtekening in een document. Deze keuze is gemaakt, omdat dit bedrijf de beste garantie biedt op de digitale veiligheid en juridische betrouwbaarheid die het ondertekenen vereist.

Fase 1
De applicatie van de Bond wordt ontwikkeld in vier fasen. De eerste fase zit er bijna op. Dit betekent dat binnen afzienbare tijd de leden en actiedeelnemers op het klantenportaal kunnen inloggen. Ze kunnen dan hun persoonlijke gegevens zien en die waar nodig aanvullen en corrigeren. Ook kunnen ze zien aan welke acties ze meedoen. Nieuwe leden en actiedeelnemers krijgen ook een account met deze mogelijkheden. Aan de het einde van de eerste fase is de hele website opnieuw gebouwd in het systeem van de Bond met daarbij een administratiepanel dat veel meer mogelijkheden biedt voor het ‘managen’ van inhoud. Webpagina’s kunnen dan met realtime gegevens worden uitgerust, zodat bijvoorbeeld altijd het actuele aantal deelnemers aan een actie kan worden vermeld en het tijdstip van de dag in aanspreekvormen kan worden verwerkt (‘Goedemorgen, welkom op jouw persoonlijke account.’).

Fase 2
In de tweede fase worden op het persoonlijke account de documenten beschikbaar gemaakt van de acties waaraan een gebruiker deelneemt. Doe je mee aan de 5G-actie, dan vind je op jouw persoonlijke account de aansprakelijkheidsbrieven die de Bond eerder voor jou heeft aangemaakt. Als je je formele documenten zoekt, hoef je dus niet meer in e-mails of computerbestanden te zoeken. Het eventueel in orde maken van een betaling kan vanuit jouw account; je hoeft dan niet meer naar een nieuwe betalingslink op zoek te gaan.

Medewerkers van de Bond kunnen aan het einde van de tweede fase direct in het systeem nieuwsbrieven aanmaken en deze van daaruit naar de leden en actiedeelnemers verzenden. Alle e-mails die nodig zijn om de gebruikers een ‘klantenreis’ te laten afleggen, kunnen ze in het systeem van de Bond klaarzetten. De hiervoor benodigde databases staan direct tot hun beschikking en hoeven ze niet meer aan te maken.

Fase 3
In de derde fase van de softwareontwikkeling worden de mogelijkheden voor serviceverlening aan de gebruikers verder vergroot. Mensen krijgen op hun account informatie te zien over de stand van zaken in lopende acties, kunnen vragen stellen en kunnen meer zelf regelen, bijvoorbeeld het terugvragen van een dubbele betaling. Het sturen van een e-mail zal in veel gevallen niet meer nodig zijn. Vragen zullen deels automatisch afgehandeld worden en deels zal interactie met medewerkers van de servicedesk nodig zijn. Medewerkers van de Bond krijgen de beschikking over ‘rijkere’ data, waardoor ze beter kunnen zien waar de leden en actiedeelnemers in het gebruik van het systeem eventueel op problemen stuiten.

Fase 4
In de vierde en laatste fase zal gewerkt worden aan de borging van stabiele prestaties bij grootschalig gebruik. Om aan invloed te winnen wil de Bond een steeds groter deel van de Nederlandse bevolking aan zich binden. Maar om substantiële groei aan te kunnen, moet het digitale systeem van de Bond wel grote aantallen gebruikers aankunnen. Het moet bijvoorbeeld mogelijk zijn dat veel gebruikers zich tegelijkertijd aanmelden zonder dat de website overbelast raakt of data traag verwerkt. In deze fase wordt ook de back-up van het systeem uitgebreid naar meerdere back-ups bij meerdere providers.

Planning
Zoals vermeld is de eerste fase van de softwareontwikkeling bijna afgerond. Leden en actiedeelnemers krijgen een e-mail met daarin een link en wachtwoord waarmee ze op hun account kunnen inloggen. De tweede fase moet begin oktober starten, de derde begin november en de vierde begin december. Rond de jaarwisseling moet de nieuwe applicatie in optima forma draaien.

Wat aan de Corona-actie vooraf ging

‘Mark Rutte, u begaat een onrechtmatige daad’

Gepubliceerd: 2 augustus 2020

Aan de Corona-actie van de Bond ging weloverwogen voorwerk richting de voor de coronamaatregelen verantwoordelijke bestuurders en parlementsleden vooraf. De opbouw van het Corona-dossier in chronologische volgorde.

De Corona-actie van de Bond startte op dinsdag 5 mei 2020, ‘Coronabevrijdingsdag’. Het bestuur van de Bond had toen al een reeks voorbereidingen getroffen om tegenover de publieke bestuurders een juridisch sterke positie te verkrijgen. De Nederlandse regering adviseerde op 9 maart 2020 iedereen om hygiënemaatregelen na te leven en zoveel mogelijk thuis te werken. De ontwikkelingen volgden elkaar daarna in hoog tempo op.

Het bestuur van de Bond had vanaf het begin de Corona-zaak in onderzoek. Het bestudeerde de wijze waarop de regering opereerde, stelde een vermoeden van onbehoorlijk bestuur vast en formuleerde vragen op basis waarvan de aanwezigheid (het ontbreken) van een feitelijke grondslag onder de besluiten in de zogeheten coronacrisis kon worden vastgesteld. De vragen vormden de inhoudelijke basis voor brieven die onder briefgeheim aan Mark Rutte (minister-president), Hugo de Jonge (minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Jaap van Dissel (directeur Centrum Infectiebestrijding van RIVM) werden verzonden.

Mark Rutte ontving zijn eerste brief op 26 maart. Hierin werd hem gevraagd waarmee, door wie en wanneer hij over ‘de gevaren’ van COVID-19 was geïnformeerd. Hugo de Jonge kreeg op 27 maart zes brieven van Jordy Zwarts. Elke brief richtte zich op een andere inhoudelijke vraag. De vragen gingen onder andere over de inhoud en wetenschappelijke onderbouwing van de tests op het coronavirus, de aantallen tests die waren uitgevoerd, de uitslagen en validatierapporten van die tests, de leveranciers van de tests en de feiten omtrent de sterftegevallen waarvoor het coronavirus verantwoordelijk zou zijn. Jaap van Dissel kreeg op 30 maart ook zes brieven. De vragen in deze brieven richtten zich op de effectiviteit en veiligheid van vaccins, de noodzaak daarvan en het bestaan van immuniteit.

Zwarts kreeg geen enkele reactie. Daarop ontving Mark Rutte op 20 april 2020 een herinneringsbrief waarin Zwarts meedeelde dat hij Rutte’s keuze om hem niet de gevraagde informatie te verstrekken opvatte als een blijk van onbehoorlijk bestuur en dus als een schending van zijn ambtseed of belofte. ‘U begaat een onrechtmatige daad’, aldus Zwarts. Hugo de Jonge ontving op dezelfde dag een brief met dezelfde boodschap. Jaap van Dissel kreeg zijn herinneringsbrief op 27 april.

Ook op de herinneringsbrieven kwam geen reactie. Hierop stuurde Zwarts op maandag 4 mei 2020 brieven aan Rutte, De Jonge en Van Dissel waarin hen te verstaan werd gegeven dat ze tot 19 mei de tijd zouden krijgen om hun coronamaatregelen in te trekken en dat ze een zelfuitvoerend contract met deze boodschap tegemoet konden zien. Dit zelfuitvoerende contract ging deel uitmaken van de Corona-actie. Zoals vermeld startte de actie de volgende dag, op Coronabevrijdingsdag.

Op de derde brief ontving Zwarts evenmin een reactie. Hierop besloot het bestuur van de Bond om de leden van de Eerste en Tweede Kamer over de onrechtmatige daad van Rutte, De Jonge en Van Dissel te informeren. Alle leden van de Eerste en Tweede Kamer ontvingen op 10 mei 2020 een persoonlijk aan hen gerichte brief (‘Aanzegging’). Alle e-mails werden apart onder briefgeheim verzonden met naamsvermelding in de brieven. Onder verwijzing naar hun ambtsplicht en civielrechtelijke en strafrechtelijke bepalingen werd van de parlementsleden geëist dat ze de inwerkingtreding van de ‘spoedwet’ per direct zouden uitstellen en hun steun aan de (overige) coronamaatregelen zouden intrekken. ‘Doet u dit niet, dan heeft dit voor u persoonlijk consequenties’, zo viel in de brief te lezen. ‘Wij, de deelnemers aan de Corona-actie van de Bond, hebben géén toestemming gegeven en geven géén toestemming om in de zogeheten coronacrisis zonder feitelijke grondslag besluiten te nemen en te handhaven op deze besluiten die verregaande gevolgen voor ons en anderen in de Nederlandse samenleving hebben.’

Op 18 mei 2020 stuurde Zwarts een tweede brief naar de leden van de Eerste en Tweede Kamer (‘Opdracht’). Naar aanleiding van een toespraak van Sara Cunial in het Italiaanse parlement gaven Zwarts en alle deelnemers aan de Corona-actie de Kamerleden de opdracht om gedrags- en antecedentenonderzoek te doen naar Bill Gates en anderen. In een derde brief, verstuurd op 26 mei, kregen de Kamerleden de consequenties te lezen van het feit dat ze hun medewerking aan de onrechtmatige daden in onbehoorlijk bestuur aangaande ‘corona’ niet hadden opgezegd. ‘Wegens uw grove nalatigheid, uw schending van de ambtsplicht in behoorlijk bestuur die ontstaat door uw niet-intrekken van uw toestemming voor de tenuitvoerlegging van de spoedwet inclusief uw steun aan de (overige) coronamaatregelen, heeft u uw discretionaire bevoegdheid verloren. Met uw discretionaire bevoegdheid is tevens uw ambtelijke immuniteit die u anders zou genieten in behoorlijk bestuur vervallen.’

Met de stappen die het bestuur van de Bond in de richting van Rutte, De Jonge en Van Dissel zette, kon het de juridische betekenis van het zelfuitvoerende contract met hen versterken. Het bood en biedt ook mogelijkheden om andere juridische initiatieven kracht bij te zetten. De stappen in de richting van de leden van de Eerste en Tweede Kamer zijn eveneens juridisch substantieel. Doordat de Bond hun rechtshandelen in buitengerechtelijke verklaringen heeft vernietigd, kan de Bond een rechter gaan vragen om deze verklaringen in rechte te bekrachtigen. Dit komt neer op het verlenen van ontslag.

Wil je de brieven lezen? Ga dan naar https://bondoverheidszaken.nl/brieven.

Stichting

Act 4 Freedom Foundation

K.v.K. 67534783
info@act4freedomfoundation.org

Statuten

Vereniging

Nationale Bond Overheidszaken

K.v.K. 76895319
info@bondoverheidszaken.nl

Algemene voorwaarden
Statuten

Voorzitter


Dhr. J. (Jordy) Zwarts
www.bondoverheidszaken.nl