Corona openheid en
aansprakelijkheid

Stel Mark Rutte c.s. aansprakelijk met een verbintenis
inclusief dagvergoeding van maximaal €150,- per dag.
Eis openheid van zaken omtrent 'corona'.

Uitleg aanpak

Wil je ook geen slachtoffer zijn van de coronamaatregelen en de spoedwet waarin je van jouw privacy, lichamelijke onaantastbaarheid, huisrecht, vrijheidsrecht en inkomsten wordt beroofd met mogelijk schadelijke effecten op je lichaam en geest? Het zijn jouw fundamentele grondrechten en mensenrechten die je worden ontnomen!

De oplossing: Stel Mark Rutte, Hugo de Jonge en Jaap van Dissel persoonlijk aansprakelijk en biedt hen een verbintenis (contract) aan met een maximale dagvergoeding van € 150,- per dag, per overtreding met recht op een bijkomende vergoeding van aantoonbare financiële schade wegens onrechtmatige daad. Doe dit in collectief verband, in samenwerking met de Nationale Bond Overheidszaken & Act 4 Freedom Foundation.

Wil je ook dat Mark Rutte en de zijnen openheid van zaken omtrent ‘corona’ geven?

Wij eisen:

  1. Toegang tot alle informatie waarop Mark Rutte en anderen hun coronamaatregelen zeggen te baseren.
  2. Intrekking en afzien van onnodige en onwenselijke coronamaatregelen.
  3. Schadevergoeding door Rutte c.s. persoonlijk en de organisaties waarvoor zij werken.

Doe je mee aan onze Corona-actie, dan help je:

• de rechtszaken financieren die we tegen Rutte c.s. gaan voeren;

de onderste steen boven te krijgen;

jezelf en anderen voor de grootste economische crisis ooit te behoeden;

jezelf aan een sterkere juridische positie in de financiële kwesties die op jou afkomen;

verplichte vaccinaties, verplichte digitale tracering (‘Corona-app’), verplichte digitale paspoorten, verplicht digitaal betalen en dergelijke te voorkomen;

 de spoedwet buiten werking te stellen;

• de anderhalvemeterregel ongedaan te maken;

onze vrijheden terug te winnen.

Claim jouw rechten. Zonder jouw wilsverklaring (art 3.33 BW) is een persoonlijke dienstbaarheid in welke benaming dan ook niet te dulden (art. 1.1 lid 2 BW), anders wordt een onrechtmatige daad tegen jou gepleegd met recht op een schadevergoeding (art. 6.162 BW). De Nationale Bond tegen Overheidszaken stelt jou in staat om Mark Rutte, Hugo de Jonge en Jaap van Dissel hardhandig op de vingers te tikken en een dagvergoeding te eisen voor het ontnemen van jouw vrijheid en productiviteit. Dit moet je weten en doen om deel te nemen aan de Corona-actie en meer in het bijzonder de collectieve Corona-aansprakelijkstelling incl. dagvergoeding:

  1. De Nationale Bond tegen Overheidszaken draagt de verantwoording om de verbintenissen van jou en alle andere deelnemers aan deze actie door een deurwaarder betekend te laten afleveren bij de aansprakelijken van de coronamaatregelen, te weten Mark Rutte, Hugo de Jonge en Jaap van Dissel.
  2. De Bond neemt de taak op zich om namens alle deelnemers nota’s te sturen aan de aansprakelijke partijen. Worden deze nota’s niet betaald en/of de maatregelen niet opgeheven, dan gaat de Bond via de Wet massaschadeclaim deze aansprakelijke partijen dagvaarden. De advocaten/juridische en de gerechtelijke kosten komen voor rekening van de Bond.
  3. Je doet de Bond voor deze Corona-actie een eenmalige bijdrage van € 29,- en staat een gage van 5% af wanneer de Bond de rechtszaak wint en jij een vergoedingssom ontvangt. Je hoeft geen lid van de Bond te zijn voor deelname aan deze actie.
  4. Je meldt je aan met het aanmeldformulier via de knop onderaan deze pagina. Je voert je gegevens in en krijgt geautomatiseerd opgemaakte contracten die je digitaal kunt ondertekenen. De contracten, waarvan je een kopie ontvangt, gaan naar Mark Rutte, Hugo de Jonge en Jaap van Dissel.
  5. Bewaar de ondertekende contracten goed als bewijslast. Deze heb je nodig om juridisch aanspraak te kunnen maken op een dagvergoeding van maximaal € 150,- zolang de coronamaatregelen in uitvoering blijven.
  6. Onze doelstelling is in eerste instantie het stoppen dan wel voorkomen van de coronamaatregelen (incl. spoedwet), de ‘lockdown’, de verplichte vaccinatie en de verplichte Corona-app. Stoppen en voorkomen we deze maatregelen niet, dan wordt een grote inbreuk op onze privacy, lichamelijke onaantastbaarheid, huisrecht en vrijheidsrecht gemaakt. Hiermee is onze vrijheid, gezondheid en welvaart in gevaar. We hebben voor de coronamaatregels geen toestemming gegeven en willen dit feit – de inbreuken op ons recht – juridisch ‘hard’ maken. 
  7. Namens jou eist de Bond ook dat Mark Rutte, Hugo de Jonge en Jaap van Dissel ‘over de brug’ komen met de informatie waarop zij hun maatregelen en adviezen hebben gebaseerd. Leveren zij die informatie niet, dan eist de Bond dat ze alle coronamaatregelen stopzetten en worden ze persoonlijk aansprakelijk gesteld.

Met de financiële middelen die we uit de 5% gage verkrijgen, willen we de Nationale Bond tegen Overheidszaken laten uitgroeien tot een grootse volksbeweging die de rechten beschermt van mensen tegen onrechtmatige wanpraktijken van de overheid en organisaties die daarmee samenwerken.

Wil je meer informatie over onze Corona-actie? Klik dan hier.

Hoe doe ik mee?

1

Aanmelden Corona openheid en aansprakelijkheid

Je vult jouw gegevens in op het digitale aanmeldformulier. Deze gegevens worden gebruikt voor het gereedmaken van de contracten.

2

Gegevens controleren, digitaal ondertekenen en betalen

Nadat je jouw gegevens hebt ingevuld en gecontroleerd zet je jouw digitale handtekening onder de machtiging die wij van je nodig hebben om je in de rechtbank te kunnen vertegenwoordigen. Zijn alle gegevens correct ingevuld en is de handtekening geplaatst, dan kun je overgaan tot betaling van de eenmalige bijdrage van € 29,-. Daarna ontvang je direct jouw documenten.

3

Naar de deurwaarder

Je wordt als belanghebende toegevoegd aan de gerechtelijke procedures met betrekking tot de Corona maatregelen en vacinaties.

Je draagt zelf geen risico tijdens de juridische procedures.

Met de bijdrage van € 29,- ben je nog geen lid van de Bond. Wil je lid worden, klik dan hier.

Heb je nog vragen over de Corona-actie? Klik dan hier.

Uw gegevens zijn bij ons veilig. Zie onze privacyverklaring.

Stichting

Act 4 Freedom Foundation

info@act4freedomfoundation.org
Statuten

Vereniging

Nationale Bond Overheidszaken

info@bondoverheidszaken.nl
KVK 76895319
Algemene voorwaarden
Statuten