Stemmen Onder Voorwaarden 2023

We hebben een historische kans om het Nederlandse politieke systeem te doorbreken en onze macht terug te nemen. Stemmen op de traditionele manier gaat het verschil niet maken, stemmen onder contractuele voorwaarden wél.
We kunnen en moeten nú ingrijpen.

Uitleg aanpak

Geef jouw stem alleen onder voorwaarden! Het verkiezingsprogramma namens het Nederlandse volk.

Het is alles of niets, wellicht de belangrijkste verkiezingen ooit om het tij te kunnen keren, gok niet langer op de nieuwe kans van deze Tweede Kamerverkiezingen, kies op zekerheid, breng nu je Stem uit onder Voorwaarden!

Is jouw vertrouwen in de politiek ook zo afgenomen?

Heb jij ook het idee dat het niet veel uitmaakt op wie je stemt? Zie jij ook gebeuren dat de gekozen en ongekozen politieke bestuurders na de verkiezingen vooral de belangen van het grootbedrijf blijven dienen? Doe dan mee aan Stemmen Onder Voorwaarden! We kunnen samen zorgen voor een historische doorbraak in het politieke systeem. 

Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen heeft de Bond, de heren Rutte, Kaag, Hoekstra en Seegers gedagvaard 

Toevallig(?) viel kort daarop de Regering en hebben, zoals je weet vele politieke kopstukken het ‘hazenpad ‘gekozen. Rutte c.s. zullen wat ons betreft niet ongeschonden wegkomen met de misdaden die zij het Nederlandse volk hebben aangedaan! Wanneer de ‘demissionair-beschermde status’ komt te vervallen zullen bovengenoemde lieden alsnog ‘in persoon ‘worden gedagvaard.

De oplossing: stem onder voorwaarden en eis een dwangsom van € 25,- per dag per geschonden voorwaarde, met een maximum van € 525,- per dag per partijleider/lijsttrekker van een politieke partij

Sinds de introductie van de landelijke verkiezingen zijn mensen feitelijk niet anders gewoon dan dat ze hun stem uitbrengen op de zogeheten ‘volksvertegenwoordiger’ en dat ze daarna maar moeten accepteren waartoe alle gekozenen tezamen beslissen. De kiezers beseffen vaak niet dat ze door hun stem uit te brengen een verbintenis met de winnende gekozene aangaan: ze geven hem en daarmee de Tweede Kamer een volmacht (art. 3:61 BW) om hen te vertegenwoordigen en daarmee bestuursrechtelijk de wil op te leggen. Hoe dan ook, jouw stem gaat naar de winnaar die de uiteindelijke regering vormt. En zeg nou zelf, was het Kabinet Rutte jouw keuze? Jij kunt als kiezer vanuit het burgerrecht aan deze verbintenis voorwaarden stellen, zoals dat in het dagelijks leven bij het aangaan van alle contracten gebruikelijk is. Dan maakt het niet meer uit wie er wint maar wat er bestuursrechtelijk màg volgens jouw voorwaarden! Precies waarom het gaat, de ministers zijn niet minder of meer dan poppenspelers in het Kabinet-toneelvoorstelling 'democratie'.

Publieke vereniging met private belangen?

De Tweede Kamer is feitelijk een publieke vereniging (zoals een voetbalclub) en de gekozenen zijn de bestuurders van deze vereniging. Als jij meedoet aan Stemmen Onder Voorwaarden verlang je van de gekozene dat hij zich zal houden aan de basisregels van behoorlijk bestuur. Doet hij dit niet, dan handelt hij in strijd met de verbintenis, alsdan is hij hiervoor hoofdelijk verantwoordelijk en persoonlijk aansprakelijk te stellen. Accepteert hij de voorwaarden, dan kan hij bijvoorbeeld geen maatregelen nemen die zonder feitelijke grondslag tegen ieders grondrechten ingaan. Het invoeren van een bindend referenda moet dan bijvoorbeeld worden uitgevoerd. Gaat de gekozene niet met deze voorwaarden akkoord, dan ‘bevries’ jij jouw stem en krijgt de aanstaande partijleider/lijstrekker met praktische en juridische problemen te maken. De rechter zal worden ingeschakeld om hem alsnog tot behoorlijk bestuur te dwingen.

De Bond heeft een Juridische Kennisgeving opgesteld waarin de voorwaarden zijn opgenomen die in ieders belang zijn. Alle aanstaande partijleiders/lijsttrekkers worden gehouden aan de onderstaande voorwaarden:

 • Verbod om democratisch gekozen partijen niet uit te sluiten (‘cordon sanitaire’)
 • Bindende referenda invoeren (o.a. lidmaatschap EU/opzegging verdragen)
 • Neutraliteit en vredesonderhandeling aangaande de oorlog in Oekraïne verplichten, in het algemeen gesteld, geen wapens en financiële middelen meer leveren om een oorlog in stand te houden die NIET ONZE OORLOG IS
 • Klimaatfonds van 60 miljard euro per direct opheffen
 • Verbod op Pandemieverdrag WHO
 • Verbod invoering CBDC (Digitale valuta) en Digitale ID
 • ‘Bilderberg’ en World Economic Forum ('The Great Reset') buiten de orde plaatsen
 • Openbaarmaking van alle WEF documenten en contracten
 • Openbaarmaking van alle corona-vaccincontracten
 • Onafhankelijk onderzoek naar de oversterfte vanaf aanvang inzet corona-vaccinaties
 • Discriminatie op de woningmarkt beëindigen
 • Culturele tradities beschermen
 • Censuur door techbedrijven (o.a. Facebook, Google) beëindigen
 • Publieke omroep tot eerlijke berichtgeving verplichten
 • Woke indoctrinatie door scholen, hogescholen en universiteiten beëindigen
 • Migratie-spreidingswet eerst toepassen in die wijken waar de meerderheid op pro-migratie partijen heeft gestemd, dit geldt voor de migranten die hier reeds zijn en totale migratie-stop
 • Onmiddellijke opheffing sancties tegen Rusland voor betaalbare energie
 • Verbod op medewerking en uitvoering, implementatie van het Smart-city concept, 15 minute-cities/ULEZ (Ultra Low Emission Zone)
 • Onteigening van Boerengrond onmiddellijk beëindigen en alreeds uitgevoerde onteigeningen terugdraaien, boeren ongehinderd laten produceren
 • Verbod voor het afsluiten van private contracten onder dwang door de Overheid namens de Nederlandse burgers. (CAK sluit zonder jouw toestemming zorgverzekeringcontracten af namens burgers)
 • Per direct stoppen uitrol en activatie 5G-Netwerk
Schenden de lijsttrekkers één of meer van de bovenstaande zestien voorwaarden, dan moeten zij jou een dwangsom betalen van € 25,- per dag per geschonden voorwaarde zolang de schending voortduurt. 

Dit moet je weten en doen om deel te nemen aan Stemmen Onder Voorwaarden

 1. De Nationale Bond tegen Overheidszaken draagt de verantwoording om de verbintenissen van jou en alle andere deelnemers aan deze actie door een deurwaarder betekend te laten afleveren bij alle lijsttrekkers van de politieke partijen in de Tweede Kamer;
 2. De Bond neemt de taak op zich om namens alle deelnemers op te treden wanneer lijsttrekkers en de regering de voorwaarden uit de Juridische Kennisgeving afwijzen en/of overtreden. De Bond spant dan rechtszaken tegen hen aan. De inzet van de gerechtelijke kosten komen voor rekening van de Bond;
 3. Voor deze actie doe je een éénmalige bijdrage van € 29,-. Je hoeft geen lid te zijn van de Bond om hieraan deel te kunnen nemen;
 4. Je meldt je aan met het aanmeldformulier via de knop onderaan deze pagina. Je voert je gegevens in en krijgt geautomatiseerd de Juridische Kennisgeving die je digitaal ondertekent als belanghebbende. De Juridische Kennisgeving, waarvan je een gewaarmerkte kopie ontvangt, gaat naar alle lijsttrekkers van de politieke partijen in de Tweede Kamer.
 5. Bewaar de ondertekende Juridische Kennisgeving goed als bewijslast. Deze heb je nodig om later juridisch aanspraak te kunnen maken op een eventuele dwangsom;
 6. Het grote verschil: je hebt nu een afdwingbare verbintenis en niet zoals bij regulier een ‘blanco’ cheque gegeven aan de as. winnaar! Onze doelstelling is daarmee de nieuwe aankomende regering te dwingen tot behoorlijk bestuur, waar afschaffing van bestaand onrechtmatig beleid en aanvaarding van directe democratie deel van uitmaken. De dwangsom die de Bond eventueel namens jou claimt, heeft in eerste instantie tot doel de eis van behoorlijk bestuur rechtens kracht bij te zetten.

Met de financiële middelen die we uit de bijdragen van de deelnemers aan Stemmen Onder Voorwaarden verkrijgen, willen we de Nationale Bond tegen Overheidszaken laten uitgroeien tot een grootse volksbeweging die de rechten beschermt van mensen tegen onrechtmatige wanpraktijken van de overheid en organisaties die daarmee samenwerken.

Hoe doe ik mee?

1

Aanmelden Stemmen Onder Voorwaarden

Je vult op ons aanmeldformulier enkele gegevens van jezelf in.

2

Gegevens controleren, digitaal ondertekenen en betalen

Nadat je jouw gegevens hebt ingevuld en gecontroleerd zet je jouw digitale handtekening onder de machtiging die wij van je nodig hebben om je in de rechtbank te kunnen vertegenwoordigen. Zijn alle gegevens correct ingevuld en is de handtekening geplaatst, dan kun je overgaan tot betaling van de eenmalige bijdrage van € 29,-. Daarna ontvang je direct jouw documenten.

3

Bezorgen van de Juridische Kennisgeving

Je wordt als belanghebende toegevoegd aan de lopende gerechtelijke procedure tegen Rutte, Kaag, Hoeksta en Seegers.

Met de bijdrage van € 29,- ben je nog geen lid van de Bond. Wil je lid worden, klik dan hier.

Heb je nog vragen over Stemmen Onder Voorwaarden? Klik dan hier.

Vind je op jouw vragen geen antwoord? Neem dan contact met ons op. 

Uw gegevens zijn bij ons veilig. Zie onze privacyverklaring.

Stichting

Act 4 Freedom Foundation

info@act4freedomfoundation.org
Statuten

Vereniging

Nationale Bond Overheidszaken

info@bondoverheidszaken.nl
KVK 76895319
Algemene voorwaarden
Statuten