Stemmen Onder Voorwaarden

We hebben een historische kans om het Nederlandse politieke systeem te doorbreken en onze macht terug te nemen. Stemmen op de traditionele manier gaat het verschil niet maken, stemmen onder contractuele voorwaarden wél.
We kunnen en moeten nú ingrijpen.

Uitleg aanpak

Is jouw vertrouwen in de politiek ook zo afgenomen? Heb jij ook het idee dat het niet veel uitmaakt op wie je stemt? Zie jij ook gebeuren dat de gekozen en ongekozen politieke bestuurders na de verkiezingen vooral de belangen van het grootbedrijf blijven dienen? Doe dan mee aan Stemmen Onder Voorwaarden! We kunnen samen zorgen voor een historische doorbraak in het politieke systeem.

De oplossing: stem onder voorwaarden en eis een dwangsom van € 25,- per dag per geschonden voorwaarde, met een maximum van € 175,- per dag per lijsttrekker van een politieke partij.

Sinds de introductie van de landelijke verkiezingen zijn mensen niet anders gewend dan dat ze hun stem uitbrengen op een zogeheten volksvertegenwoordiger en dat ze daarna maar moeten accepteren waartoe alle gekozenen tezamen beslissen. De kiezers beseffen vaak niet dat ze door hun stem uit te brengen een verbintenis met de gekozene aangaan: ze geven hem en daarmee de Tweede Kamer een volmacht (art. 3:61 BW) om hen te besturen. Jij kunt als kiezer vanuit het burgerrecht aan deze verbintenis met de gekozene echter voorwaarden stellen, zoals dat in het dagelijks leven bij het aangaan van alle contracten mogelijk is. 

De Tweede Kamer is feitelijk een vereniging en de gekozenen zijn de bestuurders van deze vereniging. Als jij meedoet aan Stemmen Onder Voorwaarden verlang je van de gekozene dat hij zich zal houden aan de basisregels van behoorlijk bestuur. Doet hij dit niet, dan handelt hij in strijd met de verbintenis en is hij strafbaar. Accepteert hij de voorwaarden, dan kan hij bijvoorbeeld geen maatregelen nemen die zonder feitelijke grondslag tegen ieders grondrechten ingaan. De spoedwet moet dan bijvoorbeeld worden ingetrokken. Gaat de gekozene niet met de voorwaarden akkoord, dan ‘bevries’ jij jouw stem en krijgt het aanstaande Kamerlid met praktische en juridische problemen te maken. De rechter zal worden ingeschakeld om hem tot behoorlijk bestuur te dwingen.

De Bond heeft een Juridische Kennisgeving opgesteld waarin de voorwaarden zijn opgenomen. Alle aanstaande Tweede Kamerleden worden gehouden aan de volgende acties:

• Democratisch gekozen partijen niet langer uitsluiten (‘cordon sanitaire’)
• Bindend referendum invoeren (o.a. lidmaatschap EU) 
• Spoedwet afschaffen 
• Directe en indirecte vaccinatiedwang verbieden 
• ‘Bilderberg’ en World Economic Forum ('The Great Reset') buiten de orde plaatsen 
• Discriminatie op de woningmarkt beëindigen 
• Culturele tradities beschermen 
• Censuur door techbedrijven (o.a. Facebook, Google) beëindigen 
• Censuur door webshops (Bol.com, Amazon) beëindigen  
• Publieke omroep tot eerlijke berichtgeving verplichten 
• Indoctrinatie door scholen, hogescholen en universiteiten beëindigen  

Schenden de lijsttrekkers één of meer van deze voorwaarden, dan moeten zij jou een dwangsom betalen van € 25,- per dag per geschonden voorwaarde zolang de schending voortduurt. Schenden de politici 7 voorwaarden, dan bedraagt de dwangsom € 175,- per dag.

Dit moet je weten en doen om deel te nemen aan Stemmen Onder Voorwaarden:

  1. De Nationale Bond tegen Overheidszaken draagt de verantwoording om de verbintenissen van jou en alle andere deelnemers aan deze actie door een deurwaarder betekend te laten afleveren bij alle lijsttrekkers van de politieke partijen in de Tweede Kamer, alle voorzitters van deze partijen, de voorzitter van de Kiesraad en Willem-Alexander.
  2. De Bond neemt de taak op zich om namens alle deelnemers op te treden wanneer leden van de Tweede Kamer en de regering de voorwaarden uit de Juridische Kennisgeving afwijzen en/of overtreden. De Bond spant dan rechtszaken tegen hen aan. De inzet van advocaten en de gerechtelijke kosten komen voor rekening van de Bond.
  3. Je doet de Bond voor deze actie een eenmalige bijdrage van € 29,-. Je hoeft geen lid te zijn van de Bond om deel te kunnen nemen.
  4. Je meldt je aan met het aanmeldformulier via de knop onderaan deze pagina. Je voert je gegevens in en krijgt geautomatiseerd de Juridische Kennisgeving die je digitaal kunt ondertekenen. De Juridische Kennisgeving, waarvan je een kopie ontvangt, gaat naar alle lijsttrekkers van de politieke partijen in de Tweede Kamer, alle voorzitters van deze partijen, de voorzitter van de Kiesraad en koning Willem-Alexander.
  5. Bewaar de ondertekende Juridische Kennisgeving goed als bewijslast. Deze heb je nodig om juridisch aanspraak te kunnen maken op een eventuele dwangsom.
  6. Onze doelstelling is de Tweede Kamerleden en de regering te dwingen tot behoorlijk bestuur, waar afschaffing van bestaand onrechtmatig beleid en aanvaarding van directe democratie deel van uitmaken. De dwangsom die de Bond eventueel namens jou claimt, heeft in eerste instantie tot doel de eis van behoorlijk bestuur kracht bij te zetten.

Met de financiële middelen die we uit de bijdragen van de deelnemers aan Stemmen Onder Voorwaarden verkrijgen, willen we de Nationale Bond tegen Overheidszaken laten uitgroeien tot een grootse volksbeweging die de rechten beschermt van mensen tegen onrechtmatige wanpraktijken van de overheid en organisaties die daarmee samenwerken.

Wil je meer informatie over Stemmen Onder Voorwaarden? Klik dan hier.

Hoe doe ik mee?

1

Aanmelden Stemmen Onder Voorwaarden

Je vult op ons aanmeldformulier enkele gegevens van jezelf in.

2

Gegevens controleren, digitaal ondertekenen en betalen

Nadat je jouw gegevens hebt ingevuld en gecontroleerd zet je jouw digitale handtekening onder de machtiging die wij van je nodig hebben om je in de rechtbank te kunnen vertegenwoordigen. Zijn alle gegevens correct ingevuld en is de handtekening geplaatst, dan kun je overgaan tot betaling van de eenmalige bijdrage van € 29,-. Daarna ontvang je direct jouw documenten.

3

Bezorgen van de Juridische Kennisgeving

Je wordt als belanghebende toegevoegd aan de lopende gerechtelijke procedure tegen Rutte, Kaag, Hoeksta en Seegers.

Met de bijdrage van € 29,- ben je nog geen lid van de Bond. Wil je lid worden, klik dan hier.

Heb je nog vragen over Stemmen Onder Voorwaarden? Klik dan hier.

Vind je op jouw vragen geen antwoord? Neem dan contact met ons op. 

Uw gegevens zijn bij ons veilig. Zie onze privacyverklaring.

Stichting

Act 4 Freedom Foundation

info@act4freedomfoundation.org
Statuten

Vereniging

Nationale Bond Overheidszaken

info@bondoverheidszaken.nl
KVK 76895319
Algemene voorwaarden
Statuten