Vraag en antwoord
Aangifte tegen Rutte c.s.
en steun Artsen voor Waarheid

Vraag en antwoord
aangifte tegen Rutte c.s.
en steun Artsen voor Waarheid

Mark Rutte, Hugo de Jonge en andere medeplegers die verantwoordelijk zijn voor de coronamaatregelen hebben deze maatregelen zonder feitelijke en staatsrechtelijke grondslag genomen en brengen de bevolking met hun maatregelen met voorbedachte rade willens en wetens schade toe. Schade, waarvan we de ongekende omvang nu alleen nog maar kunnen vermoeden. De verantwoordelijken dienden en dienen met hun coronamaatregelen niet het belang van de Nederlandse bevolking, maar dat van private instellingen die ons willen dwingen zogeheten coronavaccins te accepteren, ons aan een digitaal controlesysteem willen onderwerpen en onze huidige samenleving willen vernietigen. Dit is aantoonbaar het geval. Rutte en de zijnen hebben strafbare feiten (misdrijven tegen de menselijkheid) gepleegd en het is volstrekt logisch dat strafrechtelijke vervolging op hen toepassing vindt. We moeten voor onszelf, onze kinderen en onze kleinkinderen opkomen, willen we in de toekomst überhaupt nog van een ‘samenleving’ kunnen spreken. Het is nu of nooit, we staan met onze rug tegen de muur.

Als je aangifte doet, dan informeer je de politie dat iemand één of meer misdrijven tegen jou en/of tegen een ander mens heeft gepleegd. Je kunt op verschillende manieren aangifte doen, maar in dit geval is het noodzakelijk dat je de door Artsen voor Waarheid opgestelde aangifte in papieren vorm indient. Je vult je persoonlijke gegevens in het document in en zet onder deze gegevens je handtekening. Je kunt je aangifte niet intrekken. Als je aangifte bij de politie hebt gedaan, is het Openbaar Ministerie verplicht om een besluit te nemen over het wel of niet in behandeling nemen van de strafrechtelijke aangifte.

Houd er rekening mee dat agenten (onder druk van de huidige politiek) terughoudend zullen zijn om jouw aangifte in behandeling te nemen. Het valt te verwachten dat ze je zullen afraden om aangifte te doen of dat ze dit simpelweg weigeren. Voor het geval de dienstdoende agent jouw aangifte niet wil opnemen, is het verstandig om met nog iemand anders naar het politiebureau te gaan. Deze is dan als getuige bij de gebeurtenis aanwezig. Wil de agent hoe dan ook jouw aangifte niet opnemen, dan zit er niets anders op dan het politiebureau te verlaten. Zorg ervoor dat je belangrijke feiten als plaats, dag en tijdstip, naam, functie en dienstnummer van de dienstdoende agent, jouw naam, naam van de getuige en inhoud van de aangifte vermeldt. Vraag op het politiebureau de dienstdoende agent naar zijn of haar naam en functie. De aangifte kun je op een ander politiebureau doen met aanvullende aangifte tegen de politieagent (met dienstnummer) die heeft geweigerd jouw aangifte op te nemen.
Als de Officier van Justitie weigert jouw aangifte in behandeling te nemen, dan word je hiervan schriftelijk in kennis gesteld. Je kunt tegen het besluit bezwaar maken bij het Gerechtshof. Het valt te verwachten dat de advocaat van Artsen voor Waarheid een zogeheten artikel 12 Sv-procedure gaat starten wanneer Officieren van Justitie weigeren om een strafzaak tegen Rutte en de andere verdachten te starten. Deze procedure houdt een gang naar het Gerechtshof in. Zou het Gerechtshof het besluit van één of meerdere Officieren van Justitie steunen, dan ligt de weg open naar het Internationaal Strafhof in Den Haag; het ligt voor de hand dat de advocaat dan bij het Internationaal Strafhof een klacht indient over de door Rutte en medeplegers gepleegde misdrijven tegen de menselijkheid.  

Als je aangifte doet, dan maak je jezelf met naam en toenaam kenbaar. De politie weet vanaf dat moment dus dat jij tot degenen behoort die uiterst kritisch tegenover de coronamaatregelen staan. Zouden jij en nog een paar mensen klokkenluiders zijn die uiterst geheim materiaal naar de politie brengen, dan is het denkbaar dat je op enig moment onder druk gezet zal worden, door wie of wat dan ook, om geen aangifte te doen of om je getuigenis in te trekken. We weten dat dit soort praktijken in binnen- en buitenland plaatsvinden. In dit geval is jouw aangifte gebaseerd op publiek toegankelijk feitenmateriaal en zijn er honderden en waarschijnlijk duizenden anderen die aangifte gaan doen. Het is voor onze tegenstanders onmogelijk om zoveel mensen de mond te snoeren. Wij als bevolking hebben de macht van het getal, dat blijkt maar weer. De macht van het getal is ook de reden waarom de Bond zich sterk maakt voor collectieve acties.

Het feitenrelaas uit de aangifte is grotendeels gebaseerd op controleerbare bronnen. Niet alles waarover in de aangifte wordt gesproken, is met bewijsmateriaal ondersteund. De advocaat van Artsen voor Waarheid heeft de Bond laten weten dat op de onderdelen waar in de aangifte het ondersteunende bewijsmateriaal ontbreekt, dit materiaal wel bij hem aanwezig is. Ook zijn bepaalde bewijsstukken, zoals de natte handtekeningen van Rutte en/of medeplegers onder bepaalde contracten bij de overheid aanwezig. Een Officier van Justitie dan wel het Internationaal Strafhof heeft toegang tot deze bewijsstukken. Als wij de advocaat van Artsen voor Waarheid op zijn woord mogen geloven, en dat doen wij op goede gronden, dan kunnen wij ons volledig achter de aangifte scharen.

De stichting Artsen voor Waarheid stelt zich tot doel de vrijheid en gezondheid van mensen op een vreedzame en constructieve wijze te beschermen en wil de huidige gruwelijkheden en misdaden tegen de mensheid nu en in de toekomst een halt toe roepen. Ga naar https://www.artsenvoorwaarheid.nl voor meer informatie.

Je meldt je aan via ons deelnameformulier. Daar vul je je naam en adres in en het aantal aangifteboeken dat je wilt ontvangen. Daarna kun je je betaling voldoen en ontvang je van ons een e-mail ter bevestiging. Wij zenden jouw gegevens door naar de distributeur, en die stuurt jouw bestelling naar je toe. We gaan ervan uit dat je jouw bestelling uiterlijk binnen een week in je brievenbus aantreft.

Stichting

Act 4 Freedom Foundation

info@act4freedomfoundation.org
Statuten

Vereniging

Nationale Bond Overheidszaken

info@bondoverheidszaken.nl
KVK 76895319
Algemene voorwaarden
Statuten