Informatiepakket Corona

A. Coronavirus

Onderstaande bronnen zijn cruciaal voor diegenen die de feitelijke grondslag van de coronamaatregelen willen onderzoeken. Elke rubriek vermeldt de bronnen in willekeurige volgorde. Dit is werk in uitvoering.

A. Coronavirus

Informatiepakket Corona

Het wetenschappelijk bewijs dat een besmettelijk virus de oorzaak is van de ziekteverschijnselen die bij Covid-19 zouden horen, ontbreekt.

 1. Een in januari 2021 gepubliceerd artikel in OffGuardian geeft een verdere uitwerking van de analyse dat onderzoekers ten onrechte beweren te hebben aangetoond dat SARS-CoV-2 een nieuw en potentieel dodelijk virus is. De verantwoordelijken beweren wel SARS-CoV-2 te hebben geïsoleerd, maar kunnen de bewijzen hiervan niet leveren (zie ook C.3). (Bron)
 2. In deze studie van juni 2020 werd gesteld dat tussen verhoogde niveaus van bepaald RNA en ziekte een verband zou kunnen bestaan, maar dat dit niet bewijst dat het RNA van een virus komt. Zonder isolatie en karakterisering van virusdeeltjes kan niet worden aangenomen dat een RNA-test de aanwezigheid van een virus aantoont. (Bron)
 3. De auteurs van The Contagion Myth constateerden in december 2020 dat vele mensen ziek zijn geworden van een vreemde nieuwe ziekte, met vreemde symptomen. Het vermoeden bestond dat de oorzaak van Covid-19 een soort vervuiling is uniek voor de moderne tijd: elektromagnetische vervuiling. (Bron)
 4. In deze video uit mei 2020 werd uitgelegd dat het menselijk lichaam exosomen aanmaakt in reactie op iets wat de gezondheid schaadt en dat het deze exosomen zijn die worden aangezien voor virussen. (Bron)
 5. In een brief van 26 maart 2020 vroeg de Bond aan Mark Rutte waarmee, door wie en wanneer hij over ‘de gevaren’ van Corona COVID-19 was geïnformeerd. Ook na herinneringsbrieven kreeg de Bond geen enkel antwoord. (Bron 1) (Bron 2) (Bron 3

B. Mondkapje/gezichtsmasker

Informatiepakket Corona

Studies over de doeltreffendheid van gezichtsmaskers laten zien dat het dragen daarvan weinig tot geen zin heeft en schadelijk kan zijn voor de gezondheid.

 1. Uit een metastudie van mei 2020 over pandemische griep, gepubliceerd door de Amerikaanse CDC, bleek dat gezichtsmaskers geen effect hadden, niet als middel voor persoonlijke bescherming en ook niet om verspreiding van de griep te verminderen. (Bron)
 2. Een Deense gerandomiseerde gecontroleerde studie met 6000 deelnemers, gepubliceerd in de Annals of Internal Medicine in november 2020, vond geen statistisch significant effect van hoogwaardige medische gezichtsmaskers tegen SARS-CoV-2-infectie binnen een gemeenschap. (Bron)
 3. Uit een review van juli 2020 door het Oxford Centre for Evidence-Based Medicine bleek geen bewijs te bestaan voor de effectiviteit van gezichtsmaskers tegen virusinfectie of -overdracht. (Bron
 4. Een in mei 2020 door de Universiteit van East Anglia uitgevoerde landenstudie liet zien dat een maskerverplichting geen voordeel heeft en zelfs het risico op infectie kan verhogen. (Bron
 5. In een in april 2020 gepubliceerde review kwamen twee Amerikaanse hoogleraren in luchtweg- en infectieziekten van de Universiteit van Illinois tot de conclusie dat gezichtsmaskers geen effect hebben in het dagelijks leven, niet voor zelfbescherming en niet om derden te beschermen. (Bron
 6. Een artikel in de New England Journal of Medicine van mei 2020 leidde naar de conclusie dat stoffen gezichtsmaskers in het dagelijks leven weinig tot geen bescherming bieden. (Bron
 7. In een Cochrane review uit april 2020 werd geconcludeerd dat gezichtsmaskers het aantal gevallen van influenza-achtige ziekte niet verminderden, noch bij de algemene bevolking, noch bij werknemers in de gezondheidszorg. (Bron
 8. Een april 2020 review door de Norwich School of Medicine meldde dat "het bewijs niet sterk genoeg is om het wijdverspreide gebruik van gezichtsmaskers te ondersteunen", maar ondersteunt het gebruik van gezichtsmaskers door "bijzonder kwetsbare personen wanneer ze zich in tijdelijke situaties van hoger risico bevinden." (Bron
 9. Uit een studie uit 2015 in het British Medical Journal BMJ Open bleek dat stoffen maskers door 97% van de deeltjes werden doorboord en het infectierisico kunnen verhogen door het vasthouden van vocht of door herhaald gebruik. (Bron
 10. In een review van augustus 2020 stelde een Duitse hoogleraar in virologie, epidemiologie en hygiëne vast dat er geen bewijs is voor de effectiviteit van stoffen gezichtsmaskers en dat het onjuiste dagelijkse gebruik van maskers door het publiek in feite kan leiden tot een toename van infecties. (Bron

  Voor een update, bezoek de website van Swiss Policy Research

C. PCR-test voor Covid-19

Informatiepakket Corona

De PCR-test die voor het detecteren en diagnosticeren van Covid-19 wordt gebruikt, geeft een substantiële hoeveelheid vals-positieve resultaten en is niet valide.

 1. Een groep van 22 wetenschappers maakte in november 2020 kenbaar dat het protocol voor het detecteren en diagnosticeren van Covid-19 en de publicatie waarop dat protocol is gebaseerd, niet voldoen aan de wetenschappelijke vereisten. Ernstige belangenconflicten van de auteurs worden niet vermeld en waarschijnlijk heeft geen proces van peer review voorafgaand aan publicatie plaatsgevonden. Het protocol heeft volgens de groep geleid tot een wereldwijde verkeerde diagnose van infecties die aan SARS-CoV-2 worden toegeschreven en in verband worden gebracht met de ziekte Covid-19. (Bron)
 2. De Wereldgezondheidsorganisatie publiceerde in december 2020 op haar website een bericht dat mensen die positief testen op Covid-19 in werkelijkheid misschien geen Covid-19 hebben. PCR-testen zijn mogelijk niet accuraat in het opsporen van gevallen Covid-19. (Bron)
 3. Een in juni 2020 gepubliceerde analyse in OffGuardian maakte duidelijk dat de verantwoordelijke onderzoekers ten onrechte beweren te hebben aangetoond dat SARS-CoV-2 een nieuw en potentieel dodelijk virus is. Ze beweren wel SARS-CoV-2 te hebben geïsoleerd, maar kunnen de bewijzen hiervan niet leveren. (Bron)
 4. In een onafhankelijke studie van mei 2020 werd vastgesteld dat het bewijs ontbrak dat de grote meerderheid van onderzochte mensen ooit met het coronvirus ‘besmet’ was en dat tijdens onderzoek waargenomen antilichamen mogelijk al in het verleden in het lichaam aanwezig waren. Het bewijs ontbrak ook dat de meerderheid die negatief testte werkelijk nooit eerder ‘besmet’ was geweest. (Bron)
 5. In brieven van 27 maart 2020 vroeg de Bond Hugo de Jonge onder andere om de wetenschappelijke inhoud en onderbouwing van de coronatest en de feitelijke informatie over het valspositieve scoringspercentage per fabrikant en merkna(a)m(en). Ook na herinneringsbrieven kreeg de Bond geen enkel antwoord. (Bron 1) (Bron 2) (Bron 3) (Bron 4

D. Coronavaccin

Informatiepakket Corona

Het sluitend wetenschappelijk bewijs dat het coronavaccin veilig en effectief is, ontbreekt. Vaccins kunnen de gezondheid schaden.

 1.  In een Kamerbrief van november 2020 schreef Hugo de Jonge in zijn functie van minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dat het feit dat bij het coronavaccin een technologie wordt gebruikt waarmee nog geen geregistreerde vaccins zijn gemaakt ‘een risico’ is. (Bron)
 2. De Engelse overheid waarschuwde vrouwen die zwanger zijn of dat willen worden om het coronavaccin niet te nemen. (Bron 1) (Bron 2)
 3. Een huisarts stelde in januari 2020 een brief op waarin zij zich tot haar collega’s richtte om hen te wijzen op de risico’s van het coronavaccin en te herinneren aan hun beroepsplicht. Deze huisarts schreef ook een brief om zowel artsen als patiënten in bescherming te nemen. (Bro 1) (Bron 2)
 4. In de loop van 2020 hebben tal van artsen zich georganiseerd om zich uit te spreken tegen coronamaatregelen. (Bron)
 5. Dit e-book uit 2009 zet uiteen hoe antigenen, kwik, kwik en aluminium, formaldehyde en depleties op zichzelf en in combinatie met elkaar kunnen leiden tot allerlei stoornissen vanaf de eerste vaccinatie. (Bron)
 6. Dit e-book uit 2020 gaat over negatieve effecten van vaccinaties en bevat een hoofdstuk over de geschiedenis en schadelijkheid van vaccins. Elk vaccin bevat giftige metaalverbindingen die neurologische schade kunnen opleveren(Bron)
 7. Dit in 2017 gepubliceerd Italiaans onderzoek toonde aan dat vaccins verontreinigende stoffen bevatten die de fabrikanten niet op de bijsluiter vermelden en ziekte kunnen veroorzaken. (Bron)
 8. Een officieel rapport uit 2020 vermeldde dat uitkeringen ter waarde 4,4 miljard dollar aan Amerikaanse vaccinslachtoffers waren uitgekeerd. Dit bevestigt dat vaccins gezondheidsschade kunnen veroorzaken. (Bron)
 9. In brieven van 30 maart vroeg de Bond aan Jaap van Dissel het sluitend wetenschappelijk bewijs te leveren voor de claims dat: vaccinatie infectieziekten daadwerkelijk heeft teruggedrongen; dat ongevaccineerden een daadwerkelijk risico kunnen vormen voor gevaccineerden; dat hoe meer mensen immuun zijn voor een bepaalde ziekte, hoe kleiner de kans op verspreiding van die ziekte is; dat (combi)vaccins veilig zijn; en dat de afwijzing van vaccinatie door mensen in antroposofische kringen tot uitbraken van mazelen en rodehond heeft geleid. Ook na herinneringsbrieven kreeg de Bond geen enkel antwoord. (Bron 1) (Bron 2) (Bron 3) (Bron 4) (Bron 5
Stichting

Act 4 Freedom Foundation

info@act4freedomfoundation.org
Statuten

Vereniging

Nationale Bond Overheidszaken

info@bondoverheidszaken.nl
KVK 76895319
Algemene voorwaarden
Statuten