A A N R A D E R !
Juridische training
'Leer uw
RECHT' inclusief rollenspellen

‘het basisprincipe van Vrijheid is jouw gedrag’

“Op deze dag wordt jou extra duidelijk dat het recht wat je hebt in Zelfbeschikking, Autonomie en Gelijkheidsbeginsel nooit gewijzigd kan worden zonder een nadrukkelijke wilsuiting conform art 3:33BW! Als je naar huis gaat is de basiskennis van het recht jou aangereikt, door oefenen word je steeds sterker om uiteindelijk werkelijk autonoom rechtshandelingen te kunnen verrichten die rechtsgevolgen hebben.”

Eerstvolgende trainingsdagen:

Za 21 OKTOBER 2023 in SARVATA (Nijmegen)
of
Za 29 OKTOBER 2023 in SARVATA (Nijmegen)

Dagprogramma 'Leer uw RECHT'

Inloop – 09.30

Programma Ochtend
        10.00 inloop
        10.30 Start lezing en programma
        12.30- 13.00 lunch ( vooraf reserveren tot 10 juni )

Programma Middag
        13.00 tot 15.30 rollenspellen – tot 16.30 uitloop

Locatie Utrecht: Metaal Kathedraal, Rijksstraatweg 20, 3545NA Utrecht
Locatie Nijmegen: Sarvata, Schependomlaan 17E, 6542 RL Nijmegen

Koffie en thee op locatie
Utrecht - 1 euro per stuk ( gelieve cash te betalen ) met optie lunch van Kasvio
Nijmegen - gratis, lunch zelf meenemen

        Methaal Kathedraal biedt de lunch van Kasvio
        Kasvio is het genomineerde veganistische inhouse restaurant bij Metaal Kathedraal.
        Deze lunch bestaat uit een overheerlijke soep met een rijk gevulde focaccia, en kost 15 euro

'Leer uw RECHT'

Neem actief deel aan één van onze Interactieve juridische trainingsdagen met rollenspellen

Reserveer jouw plek direct!

Programma (ochtend)
lezing
‘Fundamenteel recht’

In de lezing wordt duidelijk gesteld dat je van nature vrij bent en dat de wet (Civiel) tal van bepalingen bevat die jou kunnen helpen als je ze goed kent, begrijpt èn kunt toepassen. De inleiding op het fundamenteel recht duurt van 10 uur tot 11.30 u, daarna tot 12:30 worden de vragen beantwoord, de lezing geeft jou inzicht waarom en hoe je jouw recht het beste kunt verdedigen en behouden. De belangrijkste wetsartikelen worden benoemd en verklaard. Ook het juridisch lezen komt aan bod, wat staat er wel, wat staat er niet in de brief of het dwangbevel? Wanneer wel, wanneer juist niet reageren, welke keuzes maak je hierin en op welke grond? En dan, hoe juist reageren?, wat beslist niet doen? en.. het juist juridiseren van elk schrijven, anders… valselijke opmaak in geschriften! Volop gelegenheid tot het stellen van de vragen waarop jij graag een antwoord wilt.

je ontvangt 4 documenten in print – met instructies voor het juist gebruik
- Het vernietigen van de volmacht om jou te mogen vertegenwoordigen
- Het doen van wilsuiting op je Privacy (veelomvattend)
- Reader Rechtsvormen, Rechtspersonen, Privaat en Publiek, Rechtsgebieden
- Reader juridische tips

Programma (middag)
rollenspellen
‘de vloer op’, wie durft eerst?

We oefenen een aantal situaties waarin jij terecht of onterecht met overheidsdienaren in contact komt… Wat wel doen, wat (beslist) niet doen?
“onthoud dat een gesprek met een overheidsdienaar zonder jouw aanleiding om dat gesprek te hebben niet in jouw belang is maar in het belang van de overheid, het is om jou te verplichten, niet hèn”
Het juiste zeggen of niet zeggen, elke situatie is anders, één ding is het belangrijkste, wees nooit een getuige tegen jezelf! Belangrijk is dat ‘spelers’ eigen inbreng hebben.

Situaties:
‘aan de deur’
‘in het bedrijf’
‘op straat’
‘in de auto’
‘telefonisch’
‘Hoe gebruik ik MijnBAV.Link’

Je kunt ervoor kiezen om het spel te spelen òf toeschouwer te zijn, het is allebei leerzaam.
Stap je in jouw rol, (en wissel je van rol, bijv. agent, BOA!) dan maak je mee hoe het is om de vraagstelling te doen, of van de ander rustig aan te horen wat hij of zij wil van jou èn dit om te draaien zodat de vraag bij de ander rust, het is de kunst de ander niets wijzer te maken dan strikt noodzakelijk is. Let wel, zonder jouw achternaam kan de ander praktisch niets aanvangen! Altijd vreedzaam, altijd correct, maar wel beslist. Jij bent tenslotte niet op de wereld om te gehoorzamen aan verplichtingen die jij niet hebt afgesproken. Je bent slechts verplicht elkaar te bejegenen in een sfeer van broederschap..!

- De juiste wijze van iemand te woord staan zonder jezelf bekend te maken
- Vraagtechnieken, niets uitleggen maar de ander laten uitleggen; “spreek je mij aan als mens of als burger?”, dat is de vraag
- Correcte ID-procedure
- De autoriteit bevragen van de ander – doorvragen
- Vertragingstechnieken, de vrager ‘Schaakmat’ zetten door de vraag om te keren
- Onderscheid maken tussen pro-actieve en reactieve vraagstelling
- De vijf ‘W’ vragen, Wat, Waar, Wanneer, Wie, Waarom?

Jouw basisrecht is vrijheid, tenzij je een afspraak hebt gemaakt ben je nergens aan gebonden, hoe voorkom je dat jij, a – een vermeende verplichting bekrachtigt?, b – een ‘onbedoelde’ rechtens afdwingbare verbintenis tot stand brengt?

Welkom!

Trainer-Jurist
Leendert

'Leer uw RECHT'

Het volgen van de juridische training 'Leer uw RECHT' met rollenspellen wordt aangeboden als bundel inclusief:
+ het juridisch boek 'Ken uw RECHT'
+ 'MijnBAV.Link' registratie
+ het 'N.B.O. Lidmaatschap'

Speciale actie:
In de maand januari bij alle producten een cadeautje

m.u.v. losse aanschaf van MijnBAV.Link certificaat

Onze bundels van de juridische training
'Leer uw RECHT' met rollenspellen

Juridische training
+ MijnBAV.Link


€ 55,00
Eenmalig

   Juridische training
   'Leer uw RECHT'

   met rollenspellen


Juridische training
+ Juridisch boek


€ 69,00
Eenmalig
Excl. verzendkosten

    Juridische training
    'Leer uw RECHT'

    met rollenspellen

+ Juridisch boek
   'Ken uw RECHT'Juridische training
+ Juridisch boek
MijnBAV.Link

€ 79,00 (eenmalig)
Jaarlijks NBO lid € 11,00
Excl. verzendkosten

    Juridische training
    'Leer uw RECHT'

    met rollenspellen

+ Juridisch boek
   'Ken uw RECHT'
+ gratis MijnBAV.Link
   ter waarde van €11,-

Juridische training
+ Juridisch boek
+ MijnBAV.Link
+ N.B.O. Lid
€ 85,00 (eenmalig)
Jaarlijks NBO lid € 11,00
Excl. verzendkosten

    Juridische training
    'Leer uw RECHT'

    met rollenspellen

+ Juridisch boek
   'Ken uw RECHT'
+ gratis MijnBAV.Link
   ter waarde van €11,-
+ N.B.O. Lidmaatschap

Stichting

Act 4 Freedom Foundation

info@act4freedomfoundation.org
Statuten

Vereniging

Nationale Bond Overheidszaken

info@bondoverheidszaken.nl
KVK 76895319
Algemene voorwaarden
Statuten