Vaccin-actie

Ben jij ook van plan het coronavaccin te weigeren, ook al wil jouw werkgever dat je het accepteert? Wil jij je ook wapenen tegen de druk die op jou wordt uitgeoefend om je met het vaccin te laten injecteren?

Doe dan mee aan onze Vaccin-actie.

Uitleg aanpak
Vaccin-actie

Ben jij ook van plan het coronavaccin te weigeren, ook al wil jouw werkgever dat je het accepteert? Wil jij je ook wapenen tegen de druk die op jou wordt uitgeoefend om het vaccin te nemen? Heb jij ook je twijfels over de veiligheid, effectiviteit en noodzaak van de injectie en ben jij ook van mening dat niemand anders over jouw lichaam mag beschikken dan jijzelf? Zou jij ook graag een sterke juridische positie innemen om jezelf te verweren tegen directe en indirecte vaccinatiedwang? 

Doe dan mee aan onze Vaccin-actie! 

De Vaccin-actie houdt het volgende in:

Als jouw werkgever heeft laten blijken dat die jou wil laten vaccineren tegen het zogeheten coronavirus, of als je verwacht dat die op een bepaald moment met dit plan zal komen, dan schrijf je jezelf in voor onze Vaccin-actie. Je ontvangt dan van ons een door jou in te vullen brief aan de directeur van de organisatie waarvoor jij werkt. Je ontvangt daarnaast nog een brief voor de vertrouwenspersoon van de organisatie. Je hebt twee mogelijkheden: of je stuurt de brief direct naar de directeur, of je stuurt de brief naar de vertrouwenspersoon, die namens jou een anonieme brief naar de directeur zendt.

De brief stelt in heldere bewoordingen dat jij geen toestemming geeft om je te laten injecteren met het coronavaccin en dat je je verzet tegen elke vorm van dwang om het vaccin te accepteren. De brief maakt melding van belangrijke bezwaren tegen het vaccin, die onder andere betrekking hebben op de veiligheid en effectiviteit daarvan. Jij wilt niet deelnemen aan een experiment waarvan de gevolgen ongewis en mogelijk zelfs onherstelbaar zijn. Het is de directeur verboden om op enige wijze bezit te nemen van jouw lichaam. Je verwijst naar bepalingen in het internationaal recht die gaan over de bescherming van de lichamelijke integriteit van ieder mens.

De brief volgt de redenering dat het niet zo kan zijn dat jij ergens toe wordt gedwongen en de gevolgen van die dwang bij jou komen te liggen. Jij stelt je daarom op het standpunt dat wanneer de directeur jou direct of indirect tot het accepteren van een vaccin dwingt, jij volledig in je recht staat om hem hoofdelijk verantwoordelijk te houden en persoonlijk aansprakelijk te stellen voor alle schade die uit zijn directe of indirecte dwang voortvloeit. Jij behoudt je alle rechten voor, wat betekent dat jij jezelf vrij verklaart om alle juridische stappen te zetten die jij nodig vindt. De toonzetting is zo gekozen dat degene tot wie jij je richt zich niet te veel aangevallen zal voelen.

De brief kun je rechtstreeks naar de directeur sturen, maar misschien vind je deze stap te groot en treed je liever niet direct met hem in contact. Het kan ook zijn dat je liever niet als eerste voor de dag wilt komen met jouw verzet tegen het coronavaccin. In die gevallen kun je de brief naar de vertrouwenspersoon van jouw organisatie sturen. Die zendt dan een anonieme versie van de brief naar de directeur met daarbij een eigen brief waarin hij de anonieme brief toelicht. De directeur krijgt zodoende wel het bericht van jouw verzet, maar komt niet te weten dat jij degene bent die dit verzet heeft aangetekend.

Wij adviseren je om eerst collega’s te vragen of zij ook aan de actie willen meedoen. Samen sta je immers sterk. Als meerderen tegelijk de brieven naar de directeur sturen of laten sturen, dan geven zij in één keer een duidelijk signaal af aan de werkgever dat een belangrijk deel van het personeel het vaccin niet wil. De kans dat hij de druk op hen gaat opvoeren, wordt daarmee kleiner.

Maak jij gebruik van de brief van de Bond, dan zorg je ervoor dat je juridisch sterk staat. De druk om over het coronavaccin een beslissing te nemen komt bij de werkgever/directeur te liggen. Mocht het voor jou spannend worden, dan ben je verzekerd van jouw juridische positie. Die positie is sterk, omdat je je al in een vroeg stadium hebt beroepen op de krachtige bepalingen uit het internationaal recht omtrent de lichamelijke integriteit van ieder mens. Daarnaast heb je verwezen naar op onomstotelijk bewijs gestoelde bezwaren tegen het coronavaccin en naar het ontbreken van sluitend wetenschappelijk bewijs dat de coronamaatregelen rechtvaardigt.

Deelname aan de Vaccin-actie is gratis.

De brief aan de directeur kan gebruikt worden door zowel mensen die binnen de zorgsector werken als die daarbuiten werkzaam zijn. De brief is bijvoorbeeld ook geschikt om te sturen naar een restauranthouder of hoteleigenaar die het nodig vindt om op jou als medewerker enige vorm van vaccinatiedwang uit te oefenen.


 1. Je registreert op de website van de Bond enkele gegevens van jezelf. 

 2. Je ontvangt per e-mail een brief waarin je de directeur te kennen geeft dat je niet akkoord bent met het coronavaccin. Ook ontvang je een brief voor de vertrouwenspersoon van de organisatie waarvoor je werkt.

 3. Je benadert collega’s of zij ook aan de Vaccin-actie mee willen doen.

 4. Je print de brief van jezelf uit en ondertekent die.

 5. Je levert de brief af bij de directeur van de organisatie waarvoor jij werkt of je stuurt hem een e-mail met een scan van de brief als bijlage. 
 6. Kies je ervoor om de vertrouwenspersoon in te schakelen, dan stuur je hem de scan van de brief. Je zendt de vertrouwenspersoon ook de brief die hij naar de directeur moet sturen met daarbij de anonieme versie van jouw brief aan de directeur.

 7. De vertrouwenspersoon stuurt zijn brief naar de directeur inclusief genoemde bijlage.

 8. De directeur stuurt een bevestiging van ontvangst naar jou of de vertrouwenspersoon. Krijg jij of krijgt hij geen bevestiging, dan stuur jij of stuurt de vertrouwenspersoon hem een herinnering.

 9. Je wacht af, nadat je de bevestiging hebt ontvangen, wat de directeur doet. 
 10. Voert de directeur de druk op, dan stuur jij of stuurt iemand namens jou een bericht naar hem dat je aan je verzet vasthoudt en dat de eerder verzonden brief aan duidelijkheid niets te wensen over laat. Je maakt geen gebruik van eventuele bezwaarprocedures.
 11. Zet de directeur zijn dwang door, dan laat je je juridisch adviseren. Je kunt onze Servicedesk bellen voor advies, maar wij zijn niet in staat om jou in de rechtszaal te vertegenwoordigen.
 12. Je stemt alle stappen na stap 3 met je collega’s. af Mocht het in de communicatie met de directeur spannend worden, dan sta je met elkaar sterker dan in je eentje. Zou het tot een juridische procedure komen, dan kun je daar met je collega's aan werken en eventuele kosten met elkaar delen.

Deze Vaccin-actie is een aanvulling op onze Corona-actie. De Corona-actie is erop gericht alle coronamaatregelen in Nederland ongedaan te maken en de verantwoordelijken voor deze maatregelen aansprakelijk te stellen voor alle schade die ze daarmee veroorzaken en hebben veroorzaakt. Ben je geïnteresseerd in de Corona-actie? Klik dan hier.

Aanmelding Vaccin-actie

1

Aanmelden Vaccin-actie

Je vult op ons aanmeldformulier enkele gegevens van jezelf in. 

2

Invullen persoonlijke gegevens

Je ontvangt een e-mail met drie brieven in Word-formaat en zes bijlagen in pdf. In jouw brief aan de directeur vul je jouw naam en adres in en ook de gegevens die op de directeur van toepassing zijn. Aan de brief die de vertrouwenspersoon desgewenst  naar de directeur zal sturen, hoef je niets te doen. De anonieme brief laat je ook ongewijzigd.

3

Bezorgen van de brief

Je print jouw brief aan de directeur uit, ondertekent die en levert die bij hem af of stuurt die hem per e-mail toe. Kies je voor de indirecte route, dan bezorg je de ondertekende brief met de twee andere brieven bij de vertrouwenspersoon. Zorg er in beide gevallen voor dat ook de pdf-bestanden in het bezit van de ontvanger komt.

Heb je nog vragen over de Vaccin-actie, neem dan contact met ons op.

Uw gegevens zijn bij ons veilig. Zie onze privacyverklaring.

Stichting

Act 4 Freedom Foundation

info@act4freedomfoundation.org
Statuten

Vereniging

Nationale Bond Overheidszaken

info@bondoverheidszaken.nl
KVK 76895319
Algemene voorwaarden
Statuten