Energie & BTW-actie

Massaclaim tegen energiebedrijven
Te hoge tarieven & onrechtmatige BTW
'In strijd met de wet, claim nu gemiddeld € 1.300 terug!'

De Bond neemt de taak op zich om collectief op te treden bij de rechtszaak tegen de Belastingdienst, het Ministerie van Financiën en de Energiemaatschappij.
De inzet van advocaten en de gerechtelijke kosten komen voor rekening van de Bond.

Energie & BTW-actie

Massaclaim tegen energiebedrijven
Te hoge tarieven & onrechtmatige BTW
'In strijd met de wet, claim nu gem. € 1.300 terug!'

Op 24 februari jl. heeft de rechtbank Amsterdam een vonnis uitgesproken; Een Energieleverancier de tarieven voor levering van gas en elektra van een consument niet meer mag wijzigingen, omdat het wijzigingsbeding in de algemene voorwaarden niet eerlijk is.

Zie vonnis: ECLI:NL:RBAMS:2023:940, Rechtbank Amsterdam, 9952054 (rechtspraak.nl)

Volgens de rechtbank Amsterdam was Vattenfall daarover niet expliciet genoeg voor zulke bijzondere situaties met een verhoging. „De tussentijdse prijsverhogingen van Vattenfall zijn in strijd met Europese richtlijnen en de wet”. De algemene voorwaarden waar Vattenfall naar verwijst zijn afkomstig van de branchevereniging Energie-Nederland. “En 90% van de energiesector maakt hier gebruik van. Ook andere energieleveranciers hebben onrechtmatig gehandeld als zij hun tarieven tussentijds gewijzigd hebben.”

'Dit kan verstrekkende gevolgen hebben'

"Belangrijk is dat de rechter aangeeft dat het pas bij een daadwerkelijke tariefwijziging duidelijk is wat men verstaat onder uitzonderlijke omstandigheden. Dit zou al bij het aangaan van een contract duidelijk moeten zijn voor de consument", zegt een woordvoerder van de Consumentenbond tegen persbureau ANP. "Dit kan dus verstrekkende gevolgen hebben voor de energieleveranciers die op grond van dit oneerlijke wijzigingsbeding de tarieven vaker dan twee keer per jaar wijzigden."

Miljoenen huishoudens blijken hierdoor gedupeerd!

Volgens CBS-cijfers van vorig jaar, had 57% van de huishoudens zo’n variabel energiecontract. Energiebedrijven gaven bijna geen vaste contracten meer uit. Omgerekend gaat het om ruim 4,5 miljoen huishoudens en ruim 2 miljard euro. „Waarvoor jij als gedupeerde mogelijk gemiddeld € 600,- van de betaalde energierekeningen kan terugvorderen.”

BTW op Energieheffing is onrechtmatig!

Al jaren wordt er BTW geheven op o.a. de Energieheffing, en dat is onrechtmatig. Dit is in strijd met de wet en heb je dus recht op een terugvordering van de afgelopen 5 jaar, dus wees er snel bij, dat kan jou gemiddeld € 700,- over die 5 jaar opleveren!

Hoe werkt de BTW-heffing?

Zoals de belastingdienst meldt op haar website: Hoe werkt de btw? (belastingdienst.nl)

“BTW is de belasting die u betaalt over uw omzet. U berekent de BTW in de prijs voor uw goederen of diensten. Per maand, kwartaal of jaar doet u aangifte, en betaalt u de BTW”

Energieheffing zoals alle andere heffingen waar je voor betaalt is namelijk al belasting en geen goederen of dienst… Door BTW op (Energie)heffingen te verrekenen, is simpel uitgelegd belasting op belasting betalen en dit is niet wettelijk toegestaan! Op wegenbelasting en gemeentelijke belastingen wordt namelijk ook geen BTW berekend.

Variabel Energiecontract & te veel BTW betaald? Claim nu geld terug…

Tariefsverhogingen zijn onrechtmatig doorgevoerd bij variabele energiecontracten.

BTW is onrechtmatig doorgevoerd op de Energie(heffingen) en Accijnzen.

  • Volgens onze berekeningen kun je op basis van een gemiddeld gas- en stroomverbruik voor de verhoging van 2022 en 2023 het bedrag van € 600,- terugkrijgen.
  • Volgens onze berekeningen kun je op basis van 5 jaar voor de onrechtmatige BTW op Energieheffing kan je gemiddeld het bedrag van € 700,- terugvorderen.
  • Nog een groot voordeel! Per direct stopzetten van de onrechtmatige BTW op alle heffingen en accijnzen, waar nu nog onrechtmatig BTW op doorgevoerd wordt, ligt in het verschiet. Denk aan goedkopere benzine, energie, sigaretten ect. waarmee jij de Overheid financiert.
De Bond heeft een speciale collectieve actie gestart om dit onrecht glad te strijken met een groot financieel voordeel voor jou..!

Meld je direct aan en je hebt mogelijk recht om gemiddeld het totaal van € 1.300,- terug te vorderen! Je ontvangt als deelnemer direct drie persoonlijke terugvorderings-brieven gekoppeld aan jouw persoonlijke Burgerlijke Algemene Voorwaarden t.w.v. € 11,-. De drie ontvangen terugvorderings-brieven dien je aangetekend per post naar de Belastingdienst, het Ministerie van Financiën en aan jouw Energiemaatschappij te sturen.

“De Burgerlijke Algemene Voorwaarden beschermt jou per direct juridisch tegen alle eenzijdige contractuele voorwaarden, waarin jij gedwongen wordt!”

Zie meer info Burgerlijke Algemene Voorwaarden: MijnBAV.Link Mijn Burgelijke Algemene Voorwaarden

Doe je mee aan deze dan is jouw deelname als belanghebbende gegarandeerd aan de volgende rechtszaken die de Bond zal opstarten:

  • De rechtszaak tegen de Energiemaatschappij wegens het terugvorderen van de te hoge kosten op de variabele contracten.
  • De rechtszaak tegen de Belastingdienst en het Ministerie van Financiën wegens het terugvorderen en per direct stopzetten van de onrechtmatige BTW op o.a. (Energie)heffingen, accijnzen, en het onrechtmatig uitgeven van onze belastinggelden aan Woonvoorrang Statushouders, Bijdrage WEF (Great Reset), Indoctrinatie publieke omroep/onderwijsinstellingen, Volledige transparantie boekhouding v/d Belastingdienst en Compensatie geleden schade jaren 2020 t/m 2023.

Dit moet je weten en doen om deel te nemen:

  1. De Bond neemt de taak op zich om namens alle deelnemers op te treden bij de rechtszaak tegen de Belastingdienst, het Ministerie van Financiën en de Energiemaatschappij. De inzet van advocaten en de gerechtelijke kosten komen voor rekening van de Bond.
  2. Je betaalt een eenmalige bijdrage van € 29,-. aan de Bond voor deze actie. Je hoeft geen lid te zijn van de Bond om deel te kunnen nemen.
  3. Je krijgt een gratis registratienummer in MijnBAV.Link ter waarde van € 11,-. Jouw geregistreerde Burgerlijke Algemene Voorwaarden beschermen jou per direct tegen de eenzijdig gestelde contractuele voorwaarden van bedrijven en organisaties.
  4. Je meldt je aan met het aanmeldformulier via de knop onderaan deze pagina. Je voert je gegevens in en krijgt geautomatiseerd de documenten en machtiging die jij digitaal kunt ondertekenen.
  5. Van de documenten en de machtiging ontvang je een kopie. Bewaar de ondertekende documenten goed als bewijslast. Wij hebben het later nodig in de rechtszaken!

Hoe doe ik mee?

1

Aanmelden Energie & BTW-actie en controleren gegevens

Je vult op ons aanmeldformulier enkele gegevens van jezelf in. Controleer goed of deze gegevens juist zijn. Heb je dit gedaan, dan ga je over tot het betalen van de eenmalige bijdrage van € 29,-.

2

Digitaal ondertekenen en betalen

Je ontvangt een e-mail ter bevestiging van de Energie & BTW-actie inclusief alle bijlagen. 
Als bijlagen ontvang je jouw BAV-registratie, de machtiging, de 3 brieven voor jouw Energiemaatschappij, de Belastingdienst en het Ministerie van Financiën. 

3

Bezorgen van de brieven

Stuur de 3 brieven met als bijlage jouw BAV-registratie aangetekend op naar jouw Energiemaatschappij, de Belastingdienst en het Ministerie van Financiën.

Met de bijdrage van € 29,- ben je nog geen lid van de Bond. Wil je lid worden, klik dan hier.

Uw gegevens zijn bij ons veilig. Zie onze privacyverklaring.

Stichting

Act 4 Freedom Foundation

info@act4freedomfoundation.org
Statuten

Vereniging

Nationale Bond Overheidszaken

info@bondoverheidszaken.nl
KVK 76895319
Algemene voorwaarden
Statuten