Stemmen Onder Voorwaarden LOKAAL

We hebben een historische kans om het Nederlandse politieke systeem op lokaal niveau te doorbreken en onze macht terug te pakken. Stemmen op de traditionele manier gaat het verschil niet maken, stemmen onder contractuele voorwaarden wél.
Daarmee kunnen wij ingrijpen. 

Uitleg aanpak

Deelname mogelijk tot het sluiten van het coalitieakkoord
in jouw gemeente!

Is jouw vertrouwen in de politiek ook zo afgenomen? Heb jij ook het idee dat het niet veel uitmaakt op wie je stemt? Zie jij ook gebeuren dat de gekozen en ongekozen politieke bestuurders na de verkiezingen vooral de belangen van het grootbedrijf blijven dienen? Doe dan mee aan Stemmen Onder Voorwaarden Gemeenteraadsverkiezingen! 

We kunnen gezamenlijk zorgen voor een historische doorbraak in het politieke systeem!

De eerste stap is dat jij op of voor de dag waarop je gaat Stemmen de ondertekende AANZEGGING in Juridische Kennisgeving van jouw Stem onder Voorwaarden aflevert op jouw gemeentehuis

De kern van jouw AANZEGGING luidt:

Omdat het beleid binnen deze gemeente vanaf 17 maart 2020 tot de dag van vandaag een gehoorzame opvolging is van het op valse grondslagen “voorgeschreven” landelijke corona-beleid zal ik mijn stem uitbrengen onder deze Voorwaarden;

 1. Democratisch gekozen partijen niet uitsluiten (‘cordon sanitaire’)
 2. Bindend referendum en gekozen Burgemeester invoeren
 3. Directe en indirecte vaccinatiedwang en QR-samenleving (Social Credit Systeem) verbieden
 4. World Economic Forum ('The Great Reset') buiten de orde plaatsen
 5. Discriminatie op de woningmarkt beëindigen
 6. Culturele tradities beschermen
 7. Publieke lokale omroep tot eerlijke berichtgeving verplichten
 8. Indoctrinatie door scholen, hogescholen en universiteiten beëindigen
 9. Buiten bedrijf stellen 5G netwerk totdat de veiligheid voor 100% is vast komen te staan

Wat moet je weten en doen voor deelname aan Stemmen Onder Voorwaarden Gemeenteraadsverkiezingen? 

 1. Je hoeft geen lid te zijn van de Bond om deel te kunnen nemen, voor deze actie doe je een eenmalige bijdrage van € 11,- incl. administratiekosten.
 2. Je meldt je aan met het aanmeldformulier via de knop onderaan deze pagina. Je voert je gegevens in en krijgt geautomatiseerd de Juridische Kennisgeving. Het document is gericht aan de Burgemeester van jouw gemeente met de opdracht het document en de bijlage te verstrekken aan alle aansprakelijken en verantwoordelijken binnen de organisatie.
 3. Jouw Juridische Kennisgeving met de bijlagen moeten in handen komen van de Burgemeester van jouw gemeente, daarom geef jij vóór, op of na 16 maart 2022 deze documenten af op het gemeentehuis, je laat het daar afstempelen voor ontvangst, zie stappen-omschrijving.
 4. Bewaar de door jou ondertekende en afgestempelde Juridische Kennisgeving goed als bewijslast. Deze heb je nodig om aan te tonen dat je jouw Stem onder Voorwaarden hebt uitgebracht.
 5. Zodra er onbehoorlijk bestuur plaats vindt binnen jouw gemeente geef jij schriftelijk te kennen per direct jouw Stem in te trekken (7.), vernietiging van de volmacht art 3.61 BW op gronden van art 3:44 BW, 3:49 BW, 3:50 BW en art 3:53 BW. Je laat je door niemand meer vertegenwoordigen om te besturen, je claimt daarmee jouw immuniteit tegen de jurisdictie van het bestuursrecht
 6. De brief waarmee jij te kennen geeft per direct jouw Stem in te trekken is getiteld ‘u bent mijn Burgemeester niet meer’, Na aanmelding voor deelname ontvangen alle deelnemers van ons bericht met dit uiterst belangrijke document op het door hen ingevuld e-mailadres vanaf 12 maart as. 

Stappen-omschrijving

Je neemt mee naar het gemeentehuis:

Jouw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart zodat je je kunt legitimeren als hierom gevraagd wordt

* twee maal set afdrukken:
De door jou getekende AANZEGGING
laat deze beiden voorzien van gemeentestempel met datumvermelding en paraaf ambtenaar

* twee maal set afdrukken:
JURIDISCHE KENNISGEVING VAN MIJN STEM ONDER CONTRACTUELE VOORWAARDEN Jordy Zwarts
laat deze beiden voorzien van gemeentestempel met datumvermelding en paraaf ambtenaar

Let op! Eén set blijft in handen van de ambtenaar en één set neem je weer mee om thuis zorgvuldig te bewaren

* één maal set aangetekend versturen naar het College van Burgemeester en Wethouders:
JURIDISCHE KENNISGEVING: "U bent mijn Burgemeester niet meer!"

Volksvertegenwoordigers zijn nog niet klaar met ons: immuniteit tegen de jurisdictie van het bestuursrecht in rechte bevestigd zien

De claim immuniteit tegen de jurisdictie van het bestuursrecht civielrechtelijk in rechte bevestigd te krijgen is zo belangrijk omdat wij daarmee de ambtenarij ontnemen wat ons in rechte toekomt: het respecteren van de onvoorwaardelijke vrijheid tot privaatrechtelijk handelen in wederzijds goedvinden conform het onvoorwaardelijk gesteld art 1:1 Burgerlijk Wetboek lid 1 en 2. Ambtenaren die ons in contract dwingen met commerciële bedrijven waardoor we tegen onze wil tot ‘klant’ gemaakt worden, dat moet radicaal afgelopen zijn! 

Bijeenkomst Stemmers Onder Voorwaarden Gemeenteraadsverkiezingen

De Bond heeft voorgenomen om iedereen die deel heeft genomen aan deze actie in april uit te nodigen op een bijeenkomst in de regio Utrecht. Een happening waarin jij je verbonden weet met al de anderen die net als jij rechtsherstel nastreven. Meer hierover in een aparte nieuwsbrief.

Om het geleverde documenten met een uniek kenmerk per deelnemer te administreren vraagt de Bond een bijdrage van € 11,- incl. administratiekosten. Je kunt je via deze knop aanmelden en jouw gegevens invullen waarna je de documenten en de bijlage ontvangt.

Uw gegevens zijn bij ons veilig. Zie onze privacyverklaring.

Stichting

Act 4 Freedom Foundation

info@act4freedomfoundation.org

Statuten

Vereniging

Nationale Bond Overheidszaken

info@bondoverheidszaken.nl

Algemene voorwaarden
Statuten